VSO: Onderwijsaanbod

In het VSO liggen de accenten op de gebieden van sociaal-emotionele ontwikkeling, arbeidstoeleiding en arbeidsoriëntatie, wonen en vrije tijd en burgerschap. Op Meerklank gebruiken wij de zogenaamde CED-leerlijnen (Centrum Educatieve Dienstverlening), waarin de kerndoelen zijn uitgewerkt in vele tussendoelen. Deze leerlijnen zijn door ons aangepast en daardoor “Meerklank-eigen” gemaakt. Voor het lagere niveau zijn er de Plancius-doelen. Zo kan er steeds met kleine​ ​stapjes​ ​naar​ ​een​ ​volgend​ ​niveau​ ​en​ ​naar​ ​het​ ​einddoel​ ​toegewerkt​ ​worden.

Er zijn groepsplannen voor alle belangrijke leergebieden. Voor de CED-leerlijnen zijn dit: sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek en voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Voor de Plancius-leerlijnen zijn dit: sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie en zelfredzaamheid. Er is ook een groepsplan voor een deel van de nieuwe leerlijn relationele en seksuele vorming. Meerklank is bezig met de geleidelijke invoering van deze leerlijn. Daarnaast wordt er natuurlijk​ ​ook​ ​gewerkt​ ​aan​ ​de​ ​overige​ ​leergebieden. 

Lees meer over: