Klassen

De​ ​A-stroom​ 

Over het algemeen ​zitten​ ​in​ ​deze​ ​stroom​ ​leerlingen​ ​van​ ​12​ ​jaar​ ​tot​ ​18/20 jaar​ ​voor​ ​wie​ ​de​ ​CvB​ ​het​ ​ontwikkelingsperspectief​ ​Arbeid (beschermd)​ ​of​ arbeidsgerichte dagbesteding​​ ​heeft​ ​vastgesteld. Een​ ​enkele​ ​leerling​ ​heeft als​ ​perspectief​ licht arbeidsgerichte dagbesteding.
De​ ​stroom​ ​bestaat​ ​dit​ ​schooljaar​ ​uit​ ​de​ ​volgende​ ​klassen.


De​ ​B-stroom 

De B-stroom in basis gericht op leerlingen van 12-20 jaar voor wie de CvB het ontwikkelingsperspectief Dagbesteding (licht arbeidsgericht of ervaringsgericht) - heeft vastgesteld. De aangeboden onderwijsarrangementen sluiten aan bij de specifieke leerbehoefte van deze leerlingen. Er wordt gewerkt in kleine klassen (bij voorkeur 7 à 8 leerlingen), er wordt stevig ingezet op de ondersteuning in de groep in een veilige, prikkelarme leeromgeving en in een beschermend en opvoedend onderwijsklimaat. De pedagogische aanpak is specifiek gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het tempo is aangepast aan de onderwijsbehoefte. Door voldoende duidelijkheid en structuur in het dagritme wordt ‘leren leren’ mogelijk. Tegelijkertijd is er voldoende uitdaging: boodschappen doen in het kader van de praktijklessen, er wordt gewerkt op de buitenterreinen​ ​rond​ ​de​ ​school​ ​en​ ​er​ ​is​ ​voldoende​ ​gelegenheid​ ​voor​ ​interne​ ​en​ ​externe​ ​stages. 
De​ ​stroom​ ​bestaat​ ​dit​ ​schooljaar​ ​uit​ ​de​ ​volgende​ ​klassen. Bij het samenstellen van de klassen houden we rekening met leeftijd, het uitstroomperspectief en de daarop samen te stellen onderwijsarrangementen. Daarnaast spelen soms nog andere afwegingen een rol. Waar dat meerwaarde heeft, kunnen de klassen op lesmomenten opsplitsen in niveaugroepen of in groepen leerlingen die anderszins goed bij elkaar passen. Van het eerste zijn de lessen schriftelijke taal (lezen) een goed voorbeeld, de tweede zal eerder voorkomen bij praktijkgerichte lessen. Dit nemen wij mee in onze groepsplannen.

Portfolio 

In de loop van het schooljaar verzamelen alle leerlingen (foto’s van) schoolwerk in hun portfolio, dat hun bezigheden en hun ontwikkeling van dat jaar weerspiegelt. Aan het einde van het schooljaar nemen​ ​de​ ​leerlingen​ ​hun​ ​portfolio​ ​mee​ ​naar​ ​huis.