Klassen

De A-stroom 

Over het algemeen zitten in deze stroom leerlingen van 12 jaar tot 18/20 jaar voor wie de CvB het ontwikkelingsperspectief  arbeid (beschermd) of arbeidsgerichte dagbesteding heeft vastgesteld. Een enkele leerling heeft als perspectief licht arbeidsgerichte dagbesteding

De A-stroom bestaat dit schooljaar uit de volgende klassen.  


Klas

Uitstroombestemming

Leerkrachten

VSO 1A

Arbeid (beschermd) en dagbesteding (arbeidsgericht)

Victor Stok en Willemieke Topper

VSO 2A

Arbeid (beschermd) en 

dagbesteding (arbeidsgericht)

Ab Dekker

VSO 3A

Arbeid (beschermd) en

dagbesteding (arbeidsgericht)

Iris Boersma-Wessels en Victor Stok

VSO 4A

Arbeid (beschermd)  en

dagbesteding (arbeidsgericht)

Karen Ridderikhoff


De B-stroom

De B-stroom is in basis gericht op leerlingen van 12-20 jaar voor wie de CvB het ontwikkelingsperspectief Dagbesteding (licht arbeidsgericht of ervaringsgericht) - heeft vastgesteld. De aangeboden onderwijsarrangementen sluiten aan bij de specifieke leerbehoefte van deze leerlingen. Er wordt gewerkt in kleine klassen en er wordt stevig ingezet op de ondersteuning in de groep in een veilige, prikkelarme leeromgeving en in een beschermend en opvoedend onderwijsklimaat. De pedagogische aanpak is specifiek gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het tempo is aangepast aan de onderwijsbehoefte. Door voldoende duidelijkheid en structuur in het dagritme wordt ‘leren leren’ mogelijk. Tegelijkertijd is er voldoende uitdaging: boodschappen doen in het kader van de praktijklessen, er wordt gewerkt op de buitenterreinen rond de school en er is voldoende gelegenheid voor interne en externe stages.

De B-stroom bestaat dit schooljaar uit de volgende klassen.


Klas

Uitstroombestemming

Leerkrachten

VSO 1 / 2 B

Dagbesteding (licht arbeidsgericht)

Ellen van de Grootevheen en Norbert Daman

VSO 3B

Dagbesteding (licht arbeidsgericht en ervaringsgericht)

Christane Gerretsen

VSO 4B

Dagbesteding (licht arbeidsgericht)

Solveigh Sleeuwenhoek en Thomas van den Ham (in opleiding)

VSO 5 B

Dagbesteding (licht arbeidsgericht)

Daniëlle Westerveld en Caroline Koertse (in opleiding) 


Bij het samenstellen van de klassen houden we rekening met leeftijd, uitstroomperspectief en de daarop samen te stellen onderwijsarrangementen. Daarnaast spelen soms nog andere afwegingen een rol. Waar dat meerwaarde heeft, kunnen de klassen op lesmomenten opsplitsen in niveaugroepen of in groepen leerlingen die anderszins goed bij elkaar passen. Van het eerste zijn de lessen schriftelijke taal (lezen) een goed voorbeeld, de tweede zal eerder voorkomen bij praktijkgerichte lessen. Dit nemen wij mee in onze groepsplannen.

Doorstroomklas


Klas

Uitstroombestemming

Pedagogisch team

Doorstroom

Vooral gericht op Dagbesteding (arbeidsgericht) en Arbeid (beschermd)

Sofie Donselaar (psychologisch-pedagogisch vakleerkracht) en Roel Eigenhuis (schoolpsycholoog)


Zorg-Onderwijsklas


Klas

Uitstroombestemming

Pedagogisch team

Zorg- Onderwijs

Vooral gericht op Dagbesteding (licht arbeidsgericht) en Dagbesteding (ervaringsgericht)

Solveigh Sleeuwenhoek (leerkracht)

Marcus Ririhena en Hans Vermeulen (leraarondersteuner)

Janine Boekelman (schoolpsycholoog)

zorgmedewerker (Amerpoort)

Portfolio

In de loop van het schooljaar verzamelen alle leerlingen schoolwerk in hun portfolio, dat hun bezigheden en hun ontwikkeling van dat jaar weerspiegelt. Dit kunnen school-eigen certificaten zijn, maar ook foto’s en (eigen geschreven) verslagen. Aan het einde van het schooljaar nemen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. 

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen en dit praktisch te realiseren is. In ons gewone lesprogramma komen levensbeschouwelijke en algemeen vormende thema’s regelmatig aan bod en worden behandeld vanuit openheid en gelijkwaardigheid, los van persoonlijke overtuiging.