VSO 4A

Maart 2020

Op het VSO geven we het vak Arbeidsmatig werk. Hierbij leren de leerlingen bijvoorbeeld om aan de hand van een stappenplan een bouwwerk te maken, onder tijdsdruk te werken of sorteren op kleur, vorm of grootte.

Dit doet ieder op zijn eigen niveau. Een leerling uit de onderbouw maakt een werkstuk van 10 onderdelen, een bovenbouwer eentje van meer dan 100 onderdelen.

Ook het aantal verschillende stukjes en de hoeveelheid kleuren neemt toe. 

Daarnaast is er een stappenplan waarin staat in welke volgorde een leerling het bouwwerk moet maken. Voor iemand uit de onderbouw kunnen dit 2 of 3 stappen zijn, voor iemand uit de bovenbouw wel 30. 


Waar werken we mee?  Lego, K’nex, clics, dat zijn voor velen bekende namen. Ook onbekender materiaal als Laq en Triqo gebruiken we veel. Mogelijk herkent u dit laatste materiaal, als de bollen die tijdens de VSO avond aan het plafond hingen.


Ander materiaal dat we veel gebruiken is plasticant. Het is constructiemateriaal uit de jaren 60. Het bestaat uit blauwe buisjes en gele verbindingsstukjes. We hebben veel, heel veel op school. Het zit in een grote bak, alle onderdelen door elkaar. 

Maar als je leerlingen wil voorbereiden op het leven later, moet je toch goede leermomenten aanbieden? Immers de fietsenmaker heeft ook niet alle onderdelen in een grote bak liggen: schroeven, moeren, wielen en trappers in een grote doos? Nee, dat ligt gesorteerd in bakken en dozen. 

Bij ons is dat niet zo, zie de foto

Dus zijn we aan de gang gegaan: alles sorteren. Daar zijn we een aantal dagen mee bezig geweest - zie foto.

Maar het resultaat mag er wezen: keurig gesorteerd in bakjes liggen de onderdelen klaar voor gebruik.

Een leerling krijgt nu een bouwopdracht waarbij vermeld staat hoeveel onderdelen hij nodig heeft van elk stukje. Die moeten eerst verzameld worden. 

Daarna gaat er gebouwd worden. Vaak gebeurt het nog dat een leerling onderdelen te kort komt of juist te veel heeft. Dat zijn de leermomenten: zorg dat je goed telt. Op school kun je makkelijk bijhalen of terugleggen, maar in het leven kan dat niet altijd. 


Nu gaat het makkelijker, sneller.

En het resultaat mag er wezen!

Middeleeuwen Bij geschiedenis zijn we met de middeleeuwen bezig. We leren over de man/vrouw verhoudingen in die tijd, over voedsel, ridder gedrag en de woonhuizen: kastelen. Van verschillend materiaal zijn we kastelen aan het bou

wen in de klas. Gemaakt van Giga, Clicks, Plasticant, Triqo, Kapla enzovoorts. Sommigen zijn meer dan 2 meter hoog.
Andere leerlingen zijn het perfecte kasteel aan het tekenen, met ridders op de muren en mensen die klaar staan om pek over de aanvallers heen te gooien.
Uiteraard bespreken we ook de andere zeden van die tijd. Het gedrag maar vooral de straffen waren heel anders dan nu. “Wat een geluk dat we nu leven” is een opmerking van één van de leerlingen.