VSO 3B

VSO 3b - okt 2018

De leerlingen van klas 3B zijn volwassen aan het worden. Daarom ligt de nadruk in de klas steeds meer op arbeidsmatig werk en zelfstandigheid; binnen en buiten de klas je eigen taken kunnen volbrengen. 
Zo werkten we mee aan het inpakken van kerstpakketten voor een bedrijf.
Zo verzorgt één van de leerlingen iedere ochtend de absentielijsten van alle klassen. Hij gaat met een grote map alle klassen langs om te noteren wie er wel en niet zijn.

Op vrijdag lopen de leerlingen interne stage. Dit zijn verschillende lessen met daaraan gekoppeld leerdoelen .
Boodschappen doen leerdoel Boodschappenbriefje/rekenen /sorteren .
Boodschappen opruimen .
Was sorteren, was vouwen en was opruimen .
GFT bakken legen en schoonmaken.
Koffie zetten
Papier versnipperen
Arbeidsmatig werken /techniek /sorteren .

Een aantal lessen vinden plaats in de keuken en de kantine van school .
Dit alles leren de leerlingen a.d.h.v. een stappenplan .
De leerlingen dragen dan een t shirt met de tekst : Ik loop stage.

Ook in de meer schoolse lessen zoals bij mondelinge en schriftelijke taal, handvaardigheid, burgerschap e.d. proberen we de leerlingen zelfstandiger te maken door middelen in te zetten zoals kaartjes en blokjes waarmee ze aan kunnen geven dat ze een vraag hebben, dat iets klaar is, wat ze wel en niet begrijpen.
Lichamelijke oefening wordt wekelijks in de gym- en zwemlessen verzorgd.

Ten slotte zijn de creatieve vakken niet weg te denken uit ons onderwijs:

Dansles met juf Solveigh op donderdagochtend.
Tekenen in de klas
Liederen zingen bij het Michaëlsfeest en tijdens de wekelijkse muziekles.