Overblijven en NSO

Overblijven

Alle leerlingen blijven tussen de middag over. Van deze nood maken wij graag een deugd door op
enkele dagen van de week aan een gedekte tafel te eten. Hiervoor nemen de kinderen ongesmeerde
boterhammen mee. Er zijn afspraken over het meenemen of inkopen van beleg. Tijdens de lunch
komen verschillende elementen van (sociale) zelfredzaamheid aan bod. U vindt dit in de lesroosters
terug onder het kerndoel Oriëntatie op wonen en vrije tijd, sociaal emotionele ontwikkeling of
praktische zelfredzaamheid.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang wordt geboden door Reinaerde op kindercentrum De Berk (wijk Kerckebosch in
Zeist).