Overblijven en NSO

Overblijven

Alle leerlingen blijven tussen de middag over. Van deze nood maken wij graag een deugd door op
enkele dagen van de week aan een gedekte tafel te eten. 

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang en vakantieopvang wordt geboden door Reinaerde op de locatie van VSO Meerklank, aan de Laan van Eikenstein 2 in Zeist (VSO leerlingen) en op Kinderdagcentrum De Berk, aan de Prinses Marijkelaan 44 in Zeist (SO leerlingen).