. Locatie VSO

Welkom

Welkom op de website van Meerklank, locatie Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeist.

Meerklank is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en voor Speciaal Onderwijs (SO) met twee locaties in Zeist:

  • SO
  • VSO  (u bevindt zich nu op de pagina van deze locatie).

Voor wie?

Het VSO in Zeist biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en aan kinderen die naast een verstandelijke beperking een bijkomende stoornis hebben die het leren extra belemmert. De leerlingen hebben een leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Waar?

Laan van Eikenstein 2 in Zeist.
Bezoekadres: Oude Arnhemseweg (tegenover 260).

Toekomst

In het VSO staat het onderwijs in de loop der jaren steeds meer in het teken van de toekomst en de uitstroombestemming, de plek waar de leerlingen na hun schooltijd naar toe zullen gaan.

Uitstroombestemmingen VSO:

  • ervaringsgerichte dagbesteding (ED)
  • licht arbeidsgerichte dagbesteding (LAD)
  • arbeidsgerichte dagbesteding (AD)
  • (beschermde) arbeid (BA)

Naast de schoolse vakken en het ontwikkelen van sociale competenties en een goede werkhouding, krijgen daarom het verwerven van praktische vaardigheden en het lopen van stages een steeds belangrijkere plek in het rooster. Daarbij krijgt het bevorderen van zelfstandigheid veel aandacht.

Meerklank is een ondernemende school. De hoofdtoon wordt gezet door actief ondernemend onderwijs: wij brengen de buitenwereld zoveel mogelijk in de school. Buitenschools leren gebeurt vooral op stageadressen, maar ook door boodschappen doen, (begeleid) zelfstandig reizen oefenen en op excursies.

Onder CONTACT staan de contactgegevens van het VSO.


Onderstaand filmpje geeft een impressie van wat de leerlingen zoal leren.
N.b. De locatie betreft de voormalige school aan de Slotlaan in Zeist.