. Locatie VSO

Locatie VSO

Foto locatie VSOLink film VSO Meerklank

Voor wie?

Ons VSO is een school voor leerlingen van 12 tot 18/20 jaar die zeer moeilijk kunnen leren. Wij zijn een veilige leerplaats met veel toezicht en aandacht voor de leerlingen. Bij Meerklank hebben we hart voor en verstand van het speciale kind en onze medewerkers staan bekend om hun betrokkenheid.

Waar?

Laan van Eikenstein 2 in Zeist.
Bezoekadres: Oude Arnhemseweg (tegenover 260).

Toekomst

In het VSO staat het onderwijs in de loop der jaren steeds meer in het teken van de toekomst en de uitstroombestemming, de plek waar de leerlingen na hun schooltijd naar toe zullen gaan.  Naast de schoolse vakken en het ontwikkelen van sociale competenties en een goede werkhouding, krijgen daarom het verwerven van praktische vaardigheden en het lopen van stages een steeds belangrijkere plek in het rooster. Daarbij krijgt het bevorderen van zelfstandigheid veel aandacht.

Uitstroombestemmingen VSO Meerklank:

  • arbeid (beschermd)
  • dagbesteding

Het merendeel van onze leerlingen stroomt uit naar dagbesteding.

Meerklank is een ondernemende school. De toon wordt gezet door actief ondernemend onderwijs: wij brengen de buitenwereld zoveel mogelijk in school of andersom. Buitenschools leren gebeurt vooral op stageadressen, maar ook door boodschappen doen, (begeleid) zelfstandig reizen en via excursies.

Onder CONTACT staan de contactgegevens van het VSO.