Klassen

Naast de leerkracht is er dagelijks een onderwijsassistent of leraarondersteuner aan elke klas gekoppeld. Samen vormen zij het klasteam. Tijdens praktijkgerichte vakken en op groepsdoorbrekende instructiemomenten zoals de lees- en rekenlessen delen we de leerlingen in kleinere groepjes in en krijgen de leerlingen ook les van andere teamleden. Voor de B-stroom houden we rekening met de behoefte van de leerlingen aan de nabijheid van iemand uit het klasteam. 

Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep leerlingen. Een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden, met aansturing van de verantwoordelijke leerkracht. In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. 

Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Vanuit de klasteams kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op die momenten meestal toch goed waarborgen.

De A-stroom 

Over het algemeen zitten in deze stroom leerlingen van 12 jaar tot 18/20 jaar voor wie de CvB het ontwikkelingsperspectief  arbeid (beschermd) of arbeidsgerichte dagbesteding heeft vastgesteld. Een enkele leerling heeft als perspectief licht arbeidsgerichte dagbesteding

De A-stroom bestaat dit schooljaar uit de volgende klassen

Klas Uitstroombestemming Leerkrachten
VSO 1A Arbeid (beschermd) en dagbesteding (arbeidsgericht) Willemieke Topper en Caroline Koertse
VSO 2A Arbeid (beschermd) en dagbesteding (arbeidsgericht) Victor Stok
VSO 3A Arbeid (beschermd) en dagbesteding (arbeidsgericht) Ab Dekker
VSO 4A Arbeid (beschermd) en dagbesteding (arbeidsgericht) Iris Boersma-Wessels en Karen Ridderikhoff


 

 

De B-stroom
De B-stroom is in basis gericht op leerlingen van 12-20 jaar voor wie de CvB het ontwikkelingsperspectief Dagbesteding (licht arbeidsgericht of ervaringsgericht) - heeft vastgesteld. De aangeboden onderwijsarrangementen sluiten aan bij de specifieke leerbehoefte van deze leerlingen. Er wordt gewerkt in kleine klassen en er wordt stevig ingezet op de ondersteuning in de groep in een veilige, prikkelarme leeromgeving en in een beschermend en opvoedend onderwijsklimaat. De pedagogische aanpak is specifiek gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het tempo is aangepast aan de onderwijsbehoefte. Door voldoende duidelijkheid en structuur in het dagritme wordt ‘leren leren’ mogelijk. Tegelijkertijd is er voldoende uitdaging: boodschappen doen in het kader van de praktijklessen, er wordt gewerkt op de buitenterreinen rond de school en er is voldoende gelegenheid voor interne en externe stages.

De B-stroom bestaat dit schooljaar uit de volgende klassen.

Klas  Uitstroombestemming Leerkrachten
VSO 1B Dagbesteding (licht arbeidsgericht) Danielle Mierop
VSO 2B Dagbesteding (licht arbeidsgericht en ervaringsgericht) Christane Gerretsen
VSO 3B Dagbesteding (licht arbeidsgericht) Marja Koek en Solveigh Sleeuwenhoek
VSO 4B Dagbesteding (licht arbeidsgericht) Norbert Damen en Danielle Westerveld

 

 

Bij het samenstellen van de klassen houden we rekening met leeftijd, uitstroomperspectief en de daarop samen te stellen onderwijsarrangementen. Daarnaast spelen soms nog andere afwegingen een rol. Waar dat meerwaarde heeft, kunnen de klassen op lesmomenten opsplitsen in niveaugroepen of in groepen leerlingen die goed bij elkaar passen, bijvoorbeeld vanuit hun fase (onderbouw/ middenbouw/bovenbouw). Van het eerste zijn de lessen schriftelijke taal (lezen) een goed voorbeeld, de tweede zal eerder voorkomen bij praktijkgerichte lessen. Dit nemen wij mee in onze groepsplannen.

 

Doorstroomklas

Klas Uitstroombestemming Pedagogisch team
Doorstroom Dagbesteding (licht arbeidsgericht) en dagbesteding (arbeidsgericht) Sofie Donselaar (psychologisch-pedagogisch vakleerkracht) en Roel Eigenhuis (schoolpsycholoog)

 

Zorg-Onderwijsklas

Klas Uitstroombestemming Pedagogisch team
Zorg-Onderwijs Dagbesteding (licht arbeidsgericht) en dagbesteding (ervaringsgericht) CorEurlings (leraarondersteuner), Solveigh Sleeuwenhoek (verantwoordelijk leerkracht) en zorgmedewerker Amerpoort

 

Portfolio
In de loop van het schooljaar verzamelen alle leerlingen schoolwerk in hun portfolio, dat hun bezigheden en hun ontwikkeling van dat jaar weerspiegelt. Dit kunnen school-eigen certificaten zijn, maar ook foto’s en (eigen geschreven) verslagen. Aan het einde van het schooljaar nemen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. 

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen en dit praktisch te realiseren is. In ons gewone lesprogramma komen levensbeschouwelijke en algemeen vormende thema’s regelmatig aan bod en worden behandeld vanuit openheid en gelijkwaardigheid, los van persoonlijke overtuiging.