Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Uitgangspunt van Passend onderwijs is dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Regulier onderwijs als het kan (dicht bij huis), speciaal onderwijs als kinderen daar het best op hun plek zijn.


Samenwerkingsverband

Scholen hebben zorgplicht voor de leerlingen die aangemeld worden en zijn daarmee samen verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte schoolplek voor ieder kind.
Het samenwerkingsverband heeft dit vastgelegd in het schoolondersteuningsplan.
Alle scholen horen bij een samenwerkingsverband.

SO Meerklank maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor primair onderwijs Zuid Oost Utrecht (swv ZOUT).

Ga naar het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband voor het SO.

Elke school binnen een samenwerkingsverband beschrijft in een schoolondersteuningsprofiel voor welke doelgroep zij onderwijs kunnen bieden.
Ga naar het Schoolondersteuningprofiel van SO Meerklank ►

VSO Meerklank maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs Zuid Oost Utrecht.

Ga naar het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband voor het VSO.

Elke school binnen een samenwerkingsverband beschrijft in een schoolondersteuningsprofiel voor welke doelgroep zij onderwijs kunnen bieden.
Ga naar het Schoolondersteuningsprofiel van VSO Meerklank ►


Handige websites

Informatiepunt Passend onderwijs

Via deze website, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OC en W, blijft u goed op de hoogte van Passend onderwijs.

Rubrieken o.a.:

 • Hoe werkt passend onderwijs?
  - Wat is passend onderwijs?
  - Veranderingen in het (V)SO
 • Praktijkvoorbeelden
 • Brochures en handreikingen, o.a.
  - Handreikingen AWBZ
  - Nieuwe modelverordening leerlingenvervoer
  - Kwaliteit in het (V)SO
  - Informatie voor ouders
 • Ouders en leerlingen, o.a.
  - Ontwikkelingsperspectief stelt onderwijsdoelen vast
  - Leerlingenvervoer en individuele voorzieningen
  - Medezeggenschap passend onderwijs

Ga naar de website passend onderwijs

U kunt zich op de website PO ook aanmelden voor de nieuwsbrief.


Steunpunt Passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

Ga naar de website


Passend onderwijs en ouders

Deze website biedt informatie, tips en hulpmiddelen voor ouders die goed op de hoogte en betrokken of actief willen zijn bij de veranderingen door passend onderwijs. Met name ouders van kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben, beschikken vaak over ervaringen en ideeën. Zij kunnen deze op deze website delen en zo andere ouders een handreiking bieden.

Ga naar de website