Sponsoring, subsidies, incidentele bekostiging

De scholen van Wereldkidz krijgen steeds vaker te maken met sponsoring, maar voeren geen aanmoedigingsbeleid op dit gebied. Voor het beleid van het bestuur op dit gebied kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Sponsoring is een gelegenheid om de maatschappij dichterbij de leerling te brengen. Sponsoring biedt kansen, maar ook bedreigingen. Het kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Leerlingen zijn makkelijk te beïnvloeden: het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Ook moet sponsoring een gezonde en verantwoorde leefstijl aanmoedigen. Mocht er sprake zijn van sponsoring, dan worden wederzijdse afspraken vastgelegd, waarin in elk geval wordt afgesproken dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en dat het sponsorende bedrijf geen invloed heeft op het onderwijsprogramma of op de keuze van de inzet van middelen binnen de school.