(G) MR ({ Gemeenschappelijke} medezeggenschapsraad)

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.
In de MR praten en, op onderdelen, beslissen ouders en personeel mee over zaken die van
belang zijn voor de school. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata en notulen
zijn te vinden op onze website. Mocht u inlichtingen willen over de MR of mocht u zelf lid willen
worden, neemt u dan contact op met de voorzitter via mrmeerklank@wereldkidz.nl. Ook indien u
graag een onderwerp over de school besproken wilt hebben of u een mening over een onderwerp
wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met de voorzitter. De MR van de school onderhoudt contact
met de GMR van Wereldkidz.


MR-vergaderingen   

De volgende vergaderingen vinden plaats op:

 • 26 september 2023
 • 27 november 2023 (met klankschaal)
 • 16 januari 2024
 • 8 april 2024 (met klankschaal)
 • 29 mei 2024
 • 3 juli  2024
 • Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locaties:
SO Zeist, Van Renesselaan 30A-1
VSO Zeist, ingang/parkeerplaats Oude Arnhemseweg (tegenover 260)

Wilt u een keer een MR-overleg bijwonen, stuur a.u.b. een e-mail naar: MRMeerklank@wereldkidz.nl.

Wilt u nadere informatie over notulen, uw mening over een onderwerp doorgeven of een onderwerp op de agenda hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter: MRMeerklank@wereldkidz.nl


Notulen MR:

 


MR-leden

Namens de ouders:

 • Wiesje Adriaanse-Olivier (SO)
 • Anouk Sjardin (VSO)
 • Mariëlle van Gelderen (VSO)

Namens de school:

 • Solveigh Sleeuwenhoek (VSO, voorzitter)
 • Karen Ridderikhoff (VSO, secretaris)
 • Karoline Lamme (SO)

 

MR leden vertellen iets over zichzelf:

 

Ik ben Solveigh Sleeuwenhoek en werkzaam op het VSO in groep 3/4b. Sinds vorig jaar ben ik lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken met alle ontwikkelingen binnen onze school maar ook de ontwikkelingen van buitenaf die invloed op onze school hebben.

 

 

Contact met ouders en horen wat zij vinden , vind ik een belangrijk onderdeel van mijn werk. Dit kan je prima combineren in de MR. Als nieuw lid van de MR zal ik mij even voorstellen. Ik heet Karoline Lamme en ik werk op Meerklank op het SO. Vele van u zullen mij, al dan niet van gezicht, kennen.

Als jong volwassene startte ik als juf in het basisonderwijs. Al snel kwam ik erachter dat mijn passie meer ligt in het lesgeven aan leerlingen binnen het Speciaal Onderwijs; het samen met een team staan voor de uitdagingen die er elke dag zijn, het samen puzzelen -ook met ouders- hoe een kind de volgende stap kan gaan zetten, het samen aan het werk gaan en  kijken en genieten van de kleine en grotere ontwikkelstappen die een kind zet. Ondertussen werk ik al heel veel jaren in het SO en geniet volop van ‘onze speciale kinderen’. 

 

 

(G)MR

Wereldkidz heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin het medezeggenschap
met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. De scholen van Wereldkidz zijn opgedeeld in
clusters. Ieder cluster heeft zijn eigen vertegenwoordiging in de GMR. Meerklank (als enige school
voor Speciaal Onderwijs binnen Wereldkidz) vormt een eigen cluster. Solveigh Sleeuwenhoek
vertegenwoordigt Meerklank in de GMR.