OR (ouderraad)

Ouderraad (OR) 

De hulp van ouders/verzorgers is van wezenlijk belang om met elkaar de school te maken. De Ouderraad is een schoolbreed orgaan dat meedenkt bij allerlei praktische zaken die de school aangaan en ouderhulp hiervoor organiseert en coördineert. Zij is betrokken bij het realiseren van jaarlijkse feesten en bijzondere activiteiten, zoals de paaslunch, de fietsdriedaagse (VSO) en het zomerfeest (SO). Ook een schoolmedewerker heeft zitting in de raad om voor de afstemming met school te zorgen. Aan het begin van elk schooljaar wordt een planning gemaakt. Daarnaast voert de raad het financiële beheer over de vrijwillige ouderbijdrage. Wilt u inlichtingen of wilt u zelf lid worden van de OR, neemt u dan contact op met de voorzitter via ormeerklank@wereldkidz.nl,

De ouderraad ouders zorgen voor het regelen van praktische zaken, bijvoorbeeld rond schoolreisjes of feesten. Heeft u zelf een idee hoe u de school van dienst kunt zijn, dan bent u van harte uitgenodigd om dit met de contactouder of de ouderraad te bespreken. 

Wie zitten in de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat momenteel uit 5 ouders en 3 personeelsleden.

Namens de ouders:

  • Aukje Munnik (SO, voorzitter)
  • Linde Doekes (SO)
  • Tamara Goedhart (SO)
  • Sonja van Putten (VSO)
  • Karen Mommers (VSO, penningmeester)
  • Vacature (VSO)

Namens de school:

  • Marlouke Dooren (SO)
  • Mariette van Meeteren (VSO)
  • Norbert Daman (VSO)

Meer informatie of iets melden?

Wilt u iets bespreken met de OR, inlichtingen over de OR zelf, neemt u dan contact op met de voorzitter.
Het e-mailadres van de Ouderraad is ORMeerklank@wereldkidz.nl