Groep 3 (rood)

De rode groep door Karoline Lamme

We zijn in de rode groep volop bezig met letters leren. Om vanuit de motivatie van de leerlingen te werken zijn we ingestapt om vanuit verhalen te komen naar een letterbeeld. We zijn gestart met een verhaal over een koning. In het verhaal kwamen woorden naar voren die met een k-klank begonnen. ‘De koning woonde in zijn kasteel. Hij zat graag op zijn troon met een kroon op zijn hoofd, hij reed graag in zijn koets en keek rond…. Thuis gekomen at hij de lekkerste dingen die de kok in de keuken voor hem gekookt had… ‘ Elke dag werd het verhaal nagespeeld in de klas. Elke dag nam het verhaal een andere wending waardoor er meer K-woorden klonken. Er werd een koning op het bord getekend en daaromheen werden de k-woorden in tekeningen op het bord verzameld. De kinderen kwamen zelf met veel k-woorden aanzetten die in de verhalen verwerkt werden. De koning werd elke dag een beetje meer gestileerd tot er een letterbeeld van de K over bleef. De eerste stap naar klank-tekenkoppeling werd gelegd. Na het eerste verhaal volgde kortere verhalen waaruit verschillende letters ontstonden. >Na de klank-tekenkoppeling werd natuurlijk meteen aangehaakt op de vorming van de letters. We oefenen eerst de vorm en proberen het dan kleiner en kleiner te schrijven. Het vormen van de letters blijkt voor velen nog een heel klus, maar we blijven oefenen. Ondertussen zijn we al zover, dat we geen verhaal meer nodig hebben om een nieuwe letter aan te bieden. We gebruiken ondersteunende gebaren bij de klank-tekenkoppeling en soms hebben we nog steunwoorden nodig om de klanktekenkoppeling goed te kunnen. We hebben ondertussen al zoveel letters geleerd dat we oefenen, door middel van ‘zingend’ lezen, welke woorden er op het bord staan én we proberen weer nieuwe woorden te maken. Ook oefenen we om met behulp van ‘hakkaarten’ de klanken te onderscheiden en te plaatsen en zo tot woord-schrijven te komen.   Alhoewel het leren lezen en schrijven geen gemakkelijke klus is, hebben de meeste leerlingen veel plezier in het leren van nieuwe letters en zijn ze erg trots op hun eigen kunnen.