Groep 3 (rood)

De rode groep

Groep 3 is nu een half jaar samen als klas en ze hebben al veel geleerd; bijna alle medeklinkers, de korte klanken, tellen en hoeveelheden, de tijd door middel van de activiteiten op een dag, de seizoenen met een stukje zomer, herfst. Nu zijn we druk met de winter.
Dit is een opsomming van een aantal leerlijnen. en veel van het ‘geleerde’ moet natuurlijk verder geautomatiseerd worden.
Wat echter door alle dagen erbij komt door de hele dag heen is de leerlijn sociaal/emotioneel!
We zitten met zijn allen samen in de klas en moeten rekening houden met elkaar. Het is mooi om te zien hoe de rode groep al een hechte groep is, ze begroeten elkaar ‘s morgens bij binnenkomst en wanneer een van de kinderen er niet is, wordt dit meteen opgemerkt.
Maar wat de rode groep heel goed kan, en wat heel bijzonder is, is samenspelen!
Vaak op zo een nog jonge leeftijd kunnen ze enigszins naast elkaar spelen en ideeën van elkaar overnemen maar het speelgoed wordt dan veelal toegeëigend en het komt niet tot samenspel. Dat is in deze groep anders!
Hele treinbanen worden er gemaakt, er wordt samen met blokken gebouwd, of ze zijn samen bezig met 1 puzzel.
Voor de doelen van de leerlijn sociaal/emotioneel hebben we gebruik gemaakt van de ‘gouden schoolregels’.
Deze regels worden visueel gemaakt met pictogrammen en in de klas spelen we na hoe we met ‘regels/afspraken’ omgaan.


door leerkracht Willy Cools

In de rode groep zitten vier kinderen die van de kleuterklas komen en twee kinderen die nieuw zijn op school. We zijn inmiddels een paar weken op weg en de kinderen raken al gewend aan het ritme van het dag/weekprogramma. Het is nieuw om te zitten op je stoel aan je eigen tafel. Dit is voor de kinderen iets wat ze echt moeten leren. Gelukkig worden in de rode groep de lessen nog veelal afgewisseld met speelmomenten en doe-activiteiten. Naast het leren zitten, stil zijn en luisteren, zijn we begonnen met het leren van de letters en de cijfers. Dit doen we met beelden omdat de letters en cijfers zelf voor veel kinderen te abstract zijn. Met korte verhaaltjes worden nieuwe letters geïntroduceerd.

Bijvoorbeeld: “er was eens een klein vogeltje dat wilde leren vliegen. Zijn papa en mama deden het voor. Het kleine vogeltje deed zo zijn best en ging heel snel met zijn vleugels op en neer. En toen gebeurde het…..
Een veertje ging los en dwarrelde op de grond. Het vogeltje ging op zoek maar kon het veertje niet meer vinden.”

Juf heeft het veertje wel gevonden en kriebelde alle kinderen ermee in de nek.

Bij de letter K gaat het verhaal over koning Karel die klapt in zijn handen.
Ook hiervoor vertellen we een beeldverhaal over een kleine prins die eens koning zou worden, namelijk koning Karel. De kleine prins klapte steeds in zijn handen en de bedienden kwamen direct aangerend om hem te helpen. Tot op een dag de kleine prins te horen kreeg dat hij het zelf moest leren.

Daarna gaan we de letter leren schrijven, eerst om beurten op het bord, vervolgens schrijven we de regenboogletter.