VSO 2B

Maart 2020

Ik; ik en de ander … ingewikkeld
In 2b zijn we op verschillende manieren bezig met de zogenaamde sociaal emotionele
ontwikkeling.
Op maandag is er de yoga-les.
We gaan hiervoor naar de aula. Daar verdelen we de matjes in de ruimte, trekken de
schoenen uit en ieder gaat op zijn matje liggen. De les begint steevast met rustig liggen en
naar het plekje in je hoofd gaan waar alleen jijzelf kunt komen.
Bij de een lukt dat beter dan bij de ander, en de ene dag beter dan de andere dag.
Na afloop wordt er even over gepraat. Wie wil er iets vertellen over dat plekje?
Daarna volgen lichamelijke oefeningen op verhaal, bijvoorbeeld het nadoen van bepaalde
dieren.
De leerlingen leren hierdoor onder andere om zich te concentreren op zichzelf en om hun
lichaam beter te voelen en te ervaren.
Op dinsdag is er de SEO-les.
Hierin wordt heel praktisch geoefend met sociale vaardigheden. Twee leerlingen spelen een
situatie uit en wat je dan kunt doen of zeggen. Iedereen krijgt de beurt om dit vervolgens uit
te spelen en te oefenen.
Denk aan plagen, last hebben van geluid, iets spannend vinden…
Op vrijdag is er de KICK-les.
KICK staat voor Kinderen in Contact met Kunst. In deze les luisteren we naar verhalen, doen
we bewegingsoefeningen en maken we kunstzinnige opdrachten.
Een voorbeeld:
Er staan twee krukken in de ruimte. De leerlingen lopen eerst rondjes om een kruk. Daarna
lopen twee leerlingen tegelijk; ieder om de ‘eigen’ kruk. De cirkels die zij lopen overlappen
elkaar. Wat gebeurt er? Wie wacht op wie, passen de leerlingen de loopsnelheid op elkaar
aan, wordt er expres gebotst, vinden beiden dat leuk, kan je afspraken maken?
Daarna doen we dezelfde opdracht op papier. In tweetallen krijgen de leerlingen een groot
vel waarop heel licht twee cirkels getekend zijn. Ieder krijgt een krijt. Ieder tekent nu een
cirkel over en opnieuw komen ze elkaar tegen.
De tekening wordt mooi ingekleurd en afgemaakt tot een waar kunstwerk waar de leerlingen
trots en tevreden mee kunnen zijn.
De les wordt afgesloten met de yell: blij? tevreden? KICK!December 2019

Indruk van klas 2B

In de klas wordt aan een heel aantal doelen gewerkt. Dit jaar hebben we een aantal doelen in pictotaal opgeschreven. Op de foto zie je de posters die we er in de klas van gemaakt hebben. Zo kunnen de leerlingen steeds zien waar ze aan werken.