VSO 2B

Burgerschap en Kookles met VSO 2b

door Karin, Hanneke, Marieke 

Elke donderdagochtend heeft VSO2b les in Burgerschap. Dat gaat over mens en maatschappij, bijvoorbeeld over de burgemeester en burgers en de verkiezingen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd hier op school ook gestemd in stemhokjes met een rood potlood. Toen hebben we geoefend met een keuze maken en je stem uitbrengen in een stembus. Zo gingen we ook stemmen op 2 verschillende lekkere gerechten uit kooktijdschriften en gingen dan in 2 groepen bij elkaar staan met een foto van je favoriete gerecht. Match en win!
Dan was het spannend, want de meeste stemmen gelden dan.

En ja, op vrijdagochtend hebben we dan tijdens de kookles het winnende recept in het kooklokaal samen gekookt en gebakken met de gekochte ingrediënten.

De leerdoelen lagen op het vlak van:

  • hygiëne met handen wassen en een schort omdoen en afwassen.

  • zelfredzaamheid

  • een taak uitvoeren naar een voorbeeld.

  • voorbereiding op dagbesteding en arbeid: Er werd daarom ook gelet op werkhouding, tempo, taakgerichtheid om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

  • toegepast rekenen: rekenbegrippen bijvoorbeeld bij het tellen, meten en wegen van ingrediënten.

Bij deze lessen werden veel denkvragen gesteld zoals: 

  • Waarom doe je het zo? 

  • Hoeveel heb je nodig? 

  • Wat kan je doen?

Het hele kookproces werd meebeleefd en tenslotte konden we er samen van genieten. De klas werd omgebouwd tot restaurantje waarbij de leerlingen langs konden komen om hun lunch te bestellen.

Daarna was het smikkelen en smullen en waren de leerlingen meestal zeer tevreden en trots op wat ze samen hadden bereid.


De gymnastieklessen op maandag in de gymzaal onder leiding van Niels

Bewegingsonderwijs, doel of middel?

Zoals u de afgelopen jaren steeds meer ziet in de media is de discussie hevig over het nut en de hoeveelheid gym die de kinderen ontvangen. De een zegt minimaal 3 uur per week en de ander vindt het zwaar overschat.
Als mij, als vakdocent, mijn mening wordt gevraagd over dit onderwerp reageer ik daarop als volgt:
Bewegingsonderwijs is zoveel meer dan alleen maar een salto leren springen. Denk aan het samenwerken in groepjes (teamsporten), fysiek contact (stoeispelen), omgaan met winst en verlies, leren gebruiken van al je ledematen, veranderingen in je fysiek leren kennen en het leren overwinnen van angsten door jezelf te blijven verbeteren en te verbazen.
Zeker in het onderwijs zijn dit essentiële aspecten waar kinderen zich in moeten ontwikkelen en hierin de juiste begeleiding nodig hebben.
Naast al deze prachtige vakoverstijgende doelen moeten we de pracht van het bewegen zelf natuurlijk ook niet uit het oog verliezen. Het aanleren van nieuwe vaardigheden, het leren hanteren van attributen en het genieten van het samen bewegen maken bewegingsonderwijs een onmisbaar onderdeel van de opleiding van onze kinderen!
De leerlingen beginnen meer de spelregels te begrijpen en ook toe te passen. Er is best wel moed nodig om omhoog te klimmen en weer naar beneden te klimmen. De leerlingen maken vorderingen en doen enthousiast mee.
Groep 2B gymleraar Niels en leerkracht Karin.