Groep 8 (paars)

Schooljaar 2021-2022 Juli 2022

Het laatste jaar op het SO gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp.

Waar en hoe is afhankelijk van de populatie. Dit jaar konden ze weer naar Renesse.

Met prachtig weer zijn ze er drie dagen en twee nachten geweest.

Voor het eerst logeren zonder je ouders, dat gold eigenlijk voor bijna elke leerling.

Heerlijk naar het strand, het dorp, Neeltje Jans en een kampvuur. 

Slapen met een ander in het huisje of in een tent. Veel nieuwe uitdagingen.

Moe maar voldaan met stralende gezichten kwamen ze op donderdagmiddag weer terug.

April 2022

Bij de themaperiode hebben de kinderen allemaal iets uitgekozen waar ze de komende weken mee aan de slag gaan om een werkstuk/spreekbeurt te maken. 

Elk kind presenteert zijn werkstuk vanaf ongeveer vanaf eind mei met behulp van het digibord. 

Ook mogen er gerechten komen, liedjes gezongen en gedanst worden. De ouders mogen  bij de presentatie zijn van hun kind. Zij helpen hun kind om er iets moois van te maken. 

De onderwerpen zijn heel verschillend zoals: Muziek, Ferrari en het eten uit dat land. Vrachtwagens, Marokko, Turkije, Twee keer wordt er een Stripverhaal gemaakt, Vlinders en het Telen van sla voor een salade. 

Meteen na de keuze gingen de meesten zelf aan de slag met het opschrijven wat ze allemaal al wisten en waar ze het over willen hebben. Verder werden er plaatjes geknipt kleurplaten gemaakt.  In de vakantie moeten er een aantal ook thuis aan de slag. Zeker voor het telen van sla wordt het de hoogste tijd om aan het werk te gaan.

Februari 2022

Bij de themaperiode natuurkunde worden proefjes gedaan. De verschillende zintuigen worden uitgedaagd. De kinderen benoemen wat er gebeurd is en dan maken ze een tekening in hun schrift.

Bij elke proef proberen we een gedicht te maken. Kort en krachtig

Voorbeeld van een gedicht bij een nabeeld: geel  ik kijk goed geel gaat weg. ik zie paars Hieronder een proef van mengen van twee kleuren en de verwerking

December 2021

Maandag 8 november was het onderwerp bij het nieuwsbegrip “De Klimaattop in Glasgow. Dit onderwerp was wel heel moeilijk en lastig voor veel kinderen. In de klas hebben we vervolgens eerst maar eens een groot bos gemaakt. Iedereen deed mee. In het bos kwamen in korte tijd veel verschillende bomen. Dit was een goed begin voor het thema “klimaat”. De bomen werden in de klas opgehangen als een groot bos.

De weken erop hebben we ons verdiept in welke klimaten er zijn.

Wat is het verschil tussen weer en klimaat.

In de periodeschriften werden vervolgens tekeningen van de verschillende klimaten gemaakt.

Oktober 2021

Het eerste gedeelte van het laatste jaar voor de paarse groep zit erop. Er zijn 8 leerlingen die elkaar allemaal kennen. 

Naast het groepsdoorbrekend rekenen en lezen hebben we de thema periode Meetkunde gehad.

Eerst tekende we de meetkundige vormen vanuit de hand. Daarna oefende we met liniaal en passer. De leerlingen hebben zo een boekje met het eigen gemaakte werk van drie weken mee naar huis genomen. 

Nu zijn de Romeinen aan de beurt. 

Wij kijken vooral naar wat we aan de Romeinen te danken hebben. Dat is best veel wat zij ons gebracht hebben. Veel lekker eten, het toilet, het badhuis, vloerverwarming. verharde wegen die straat heten naar Via Strata. Zij betaalden met muntgeld en dat doen we nu ook nog. 

Wij voeren gesprekken met elkaar en stellen nieuwe wetten vast voor de klas. dat deden de Romeinen en dat doen we nu nog.

Wij hebben veel informatieve filmpjes gezien als ondersteuning.