Ziek melden

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan telefonisch
melden voor schooltijd. Als wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, spreekt u dan het antwoordapparaat in. Wanneer uw kind onder schooltijd naar een dokter of een tandarts moet, moet u dit aan de leraar (laten) melden. Elke leraar registreert de absentie van leerlingen.

SO 030-6936780 
VSO 030-6919783