Ziek melden

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan telefonisch melden vóór schooltijd. Als wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, spreekt u dan het antwoordapparaat in. Wanneer uw kind onder schooltijd naar een dokter of tandarts moet, moet u dit aan de leerkracht (laten) melden. Elke leerkracht registreert de absentie van leerlingen.

SO 030-6936780 
VSO 030-6919783