Ziek melden

SO

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan telefonisch
melden voor schooltijd, onder nummer 030-6936780. Als wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon
op te nemen, spreekt u dan het antwoordapparaat in. Wanneer uw kind onder schooltijd naar een
dokter of een tandarts moet, moet u dit aan de leraar (laten) melden. Elke leraar registreert de
absentie van leerlingen.

VSO

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan telefonisch melden voor schooltijd, onder nummer: 030-6919783. Wanneer een leerling stage loopt moet zowel de school als het stageadres ingelicht worden. Wanneer uw kind onder schooltijd naar een dokter of een tandarts moet, moet u dit aan de leraar (laten) melden. Elke leraar registreert de absentie van leerlingen.