Kleuters (roze)

April 2021

In de roze groep is elk kind uniek en krijgt het de gelegenheid zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Zij zijn gebaat bij nabootsing en herhaling. De zintuiglijke en motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd evenals de expressie en de fantasie; het

kind leert zich uiten en alles wat het kind doet is vrije expressie. 

De bedding hiervoor is te vinden in het ritme en de beweging. Ritme en beweging versterken het geheugen. Dat geeft weer houvast, veiligheid en herkenning. Ritme zien de kinderen terug in de dagindeling, de weekindeling en de jaarindeling.

Het verl

oop van de dagindeling is dat alles steeds volgens een vast patroon en

volgens vaste rituelen verloopt. Bijvoorbeeld altijd starten met hetzelfde lied bij de dagopening en het verwelkomen van iedereen in de kring. De weekindeling met steeds terugkerende activiteiten: maandagmiddag kringspelen, dinsdagmorgen bakken, donderdag schilderen, vrijdag knutselen

etc. De jaarindeling volgt de seizoenen en de feesten. 

. Februari 2021 Wat merken de kleuters ervan dat we in hele bijzondere coronatijden leven?
Gelukkig voor ons allemaal, is Meerklank opengebleven en zijn de kleuters welkom op school. Door ziekte van leden van het kleuterteam zijn een aantal dinsdagen noodgedwongen vrij geweest. Ook is regelmatig een kleinere groep kleuters aanwezig geweest omdat we met minder teamleden op de groep waren. Gelukkig zijn we op dit moment met voldoende mensen om de kleuters te kunnen begeleiden tijdens de dagelijkse activiteiten.