Leerlingenvervoer

Wanneer u van mening bent dat uw kind aangewezen is op vervoer met de taxi dient u bij de afdeling Leerlingenvervoer van uw gemeente een aanvraag voor vervoer in te dienen. U kunt bij deze afdeling ook het formulier opvragen. Gemeenten vragen mogelijk een onderbouwing van de school. Indien de leerling niet zelfstandig kan reizen, geeft de school een verklaring af. In verband met bezuinigingen wordt het beleid ten aanzien van vergoeding leerlingenvervoer door de gemeente aangescherpt.