Bijzondere activiteiten

Er wordt binnen de school volgens een vast rooster aan de leerlijnen gewerkt. Daarnaast organiseert VSO Meerklank regelmatig bijzondere activiteiten of wordt daaraan deelgenomen,​ ​zoals​ ​bijvoorbeeld: 

Jaarfeesten 
Feesten in de cyclus van het jaar vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Het zijn herkenningspunten, ze dragen bij aan de ontwikkeling van de oriëntatie in de tijd en hebben culturele en maatschappelijke waarde. Sinterklaas wordt in de klassen gevierd, zo veel mogelijk leeftijdsadequaat. Met Kerst en Pasen zijn er in ieder geval de feestelijke Kerst- en Paaslunch om het samen vieren te ervaren. Daarnaast is er aandacht voor bijvoorbeeld het Michaëlsfeest en Advent.

Fiets-​ ​of​ ​wandeldriedaagse
Jaarlijks fietsen of wandelen leerlingen van Meerklank een driedaagse. 
Er zijn lange fietsroutes, kortere en er wordt gewandeld.  Wij dagen alle leerlingen passend bij hun eigen mogelijkheden uit. Het is inmiddels een traditie dat wij ouders/verzorgers uitnodigen om op vrijdagmiddag bij de uitreiking van de welverdiende medailles te zijn. Een mooi moment! Naast de succeservaring zijn veel leerlingen onder de indruk van de prachtige natuur van Zeist en omstreken en ontstaan er de mooiste gesprekken onderweg. Voor deze activiteit hebben wij de hulp van een aantal ouders/verzorgers nodig (meefietsen). De leerkrachten vragen tijdig hulp via de Parro-app of via de weekbrieven.    

Schoolreisjes,​ ​excursies​ ​en​ ​schoolkamp 
De meeste klassen gaan op schoolreis en/of excursie. De ouders/verzorgers worden vroegtijdig geïnformeerd wanneer een schoolreis/excursie is gepland. Jaarlijks organiseren wij een werkweek (kamp) voor de leerlingen van de eindklas van de A-stroom.. 

Schaatsen 
Een groot deel van de leerlingen gaat in de maanden januari en februari een aantal donderdagen naar de Vechtsebanen in Utrecht om te schaatsen. Door de Stichting Anton Huiskes worden de Vechtsebanen afgehuurd en wordt er begeleiding door vrijwilligers geregeld voor het leren schaatsen 

Muziekles 
VSO Meerklank hecht veel waarde aan een brede ontwikkeling. Door de inzet van een vrijwilligster kan een aantal leerlingen per jaar individuele muziekles volgen: hierin leert de leerling een instrument eenvoudig te bespelen of wordt een muziekstuk individueel geoefend. In overleg tussen leerkrachten en vrijwilligster bepalen wij vanuit school wie op enig moment hiervoor in aanmerking komt. Daarnaast geven wij groepslessen (vrijwilligster én leerkrachten) waarin er onder meer aandacht is voor de muziekbeleving, het ervaren van plezier door middel van muziek, maar ook voor aspecten als samenspel en ritme.

VSO feestavond
De VSO avond, een feestavond voor alle leerlingen zoals op elke andere middelbare school, is een groot succes en is inmiddels een jaarlijkse traditie. Zoals een ouder vertelde: voor sommige leerlingen is dit het enige feestje ‘op maat’ in een jaar! Via de ouderkalender laten wij aan het begin van het schooljaar de datum weten. Deze feestavond krijgt meestal een thema mee, zodat leerlingen die dat leuk vinden, zich ‘in stijl’ kunnen voorbereiden  

Open​ ​dag 
Op een dag in januari/februari organiseren wij een Open Dag. Deze is vooral bedoeld ter oriëntatie voor (ouders/verzorgers van) van mogelijk nieuwe leerlingen. Dit Open Huis zal deels onder schooltijd plaatsvinden, zodat de leerlingen actief betrokken zijn en kunnen laten zien hoe wij ons onderwijs vorm geven, onder andere in de praktijkvakken. Voor de ouders/verzorgers van en met  oriënterende jongeren zal dit Open Huis doorlopen ná schooltijd. Daarmee stellen wij ook bezoekers die niet eerder op de dag kunnen, in de gelegenheid om de school te bezichtigen (rondleiding) en om vragen te stellen aan het team. Voor de leerlingen gaat de school op de normale tijd uit.

Weekviering
Bij beide stromen is er een weekviering. Daarin wordt met elkaar gezongen, kijken we soms terug op de afgelopen week/periode en delen we de bijzonderheden van de lopende week. Een belangrijk doel van deze vieringen is: elkaar ontmoeten. Binnen een schooljaar streven wij na om op enkele momenten de weekviering voor de A- en B-stroom gezamenlijk te organiseren, zoals bij de start van het schooljaar.