18 jaar en dan....

18 jaar en dan …

Het ouderlijk gezag (of de voogdij) stopt automatisch als een jongere 18 jaar wordt. Volgens de wet is een jongere dan meerderjarig en juridisch volwassen. Ook de jongere met een beperking.

Een handtekening onder een telefoonabonnement is dan rechtsgeldig. Een aankoop via internet ook. Maar denk ook aan mogelijke situaties van misbruik, als uw kind kwetsbaar en beïnvloedbaar is. Waardoor hij of zij bijvoorbeeld onverantwoord veel geld uitleent of een aankoop doet aan de deur of via internet, of een groot bedrag besteedt aan loterijen.

Als uw kind 18 jaar is, bent u ook niet langer de wettelijk vertegenwoordiger in contacten met zorginstellingen en allerlei instanties waar jongeren mee te maken krijgen, bijv. UWV, CIZ, WMO. Instanties eisen steeds vaker dat de vertegenwoordiging formeel geregeld is en dat u dit schriftelijk kunt aantonen.

Kortom, het vastleggen van de wettelijke vertegenwoordiging van uw (straks) meerderjarige kind met een beperking is sterk aan te raden (geen wettelijke verplichting).


 

 Advies / Informatie

  • De schoolmaatschappelijk werker van Meerklank, Gaby Verhoeven, kan met u meedenken en adviseren. E-mail:gabyverhoeven@wereldkidz.nl 
  • Rechtspraak (mentorschap)

N.b. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Raadpleeg eerst de genoemde bronnen of vraag het na bij de uitvoerende instantie of MEE.