Historie en ontwikkeling

Meerklank kent een rijke ontstaansgeschiedenis vanuit verschillende achtergronden. Het begin van onze school leidt ons naar de ideeën van twee geïnspireerde mensen die al meer dan vijftig jaar geleden zagen, dat kinderen met speciale vragen ook iets te brengen hebben in de maatschappij. Met dezelfde inspiratie en hartekracht zijn de medewerkers nu ook nog op zoek naar de krachtbron van iedere leerling.
 

Eén spoor voert terug naar 1 juli 1965, toen in Zeist een Openbare School werd geopend die de naam “W.A. van Lieflandschool” kreeg, genoemd naar de heer W.A. van Liefland: in zijn tijd een bekend en bevlogen internationaal pedagoog die voor verbeteringen heeft gezorgd voor het onderwijs aan verstandelijk beperkte leerlingen.
 

Een ander spoor brengt ons naar de antroposofische Camphill Gemeenschap Christophorus, opgericht in 1953 in Bosch en Duin. Het ideaal van de grondlegger van Camphill, Karl König, was het samenleven met verstandelijk beperkte kinderen en het van daaruit vormgeven van onderwijs, wonen en vrije tijd.
 

In 2002 is de Christophorusschool losgekoppeld van de zorginstelling Christophorus (nu Amerpoort) en ondergebracht bij de W.A. van Lieflandschool, waarvan de Gemeente Zeist het bevoegd gezag vormde. In 2005 is het Openbaar Onderwijs verzelfstandigd en is het bevoegd gezag van het Speciaal Openbaar Onderwijs van de Gemeente Zeist overgedragen aan WereldKidz.

Met ingang van 26 januari 2011 draagt de school de naam Meerklank.

De naam geeft aan dat er ruimte is voor meerdere geluiden, meerdere karakters en eigenheden, die allemaal van zich mogen laten horen. Het logo met de drie figuurtjes symboliseert dynamiek en beweging en laat zien dat er in samenwerking “samenspel” kan ontstaan. Een ieder heeft zijn eigen bijdrage en samen kan dit een klinkende harmonie worden. Het betekent ook: leren en ervaren in je eigen ritme. Leerlingen worden door ons gezien. Elke leerling met al zijn mogelijkheden en beperkingen kan zich gewaardeerd voelen en tot leren komen, in zijn eigen tempo, omdat we een leefklimaat scheppen waarin veiligheid, geborgenheid en acceptatie centraal staan.