Groep 5 (geel)

 Schooljaar 2021-2022  

Juli 2022

Kikkervisjes in de gele groep

Hoe leuk is het om dieren in de klas te hebben!!

De afgelopen weken werd er elke morgen als eerste naar de kikkervisjes gekeken. Ze werden dikker en dikker, de staartjes gingen weg…..

De kinderen waren er intens mee bezig. Ook werd er goed voor ze gezorgd met stukjes komkommer. Ze groeiden als kool en langzaam zagen we dat er pootjes kwamen. Het werd tijd dat we ze naar de sloot brachten, daar waar ze thuis horen.

Afscheid nemen, we zijn de kikkervisjes naar de sloot gaan brengen

Een erg leuk proces waar we over gezongen, gespeeld en geknutseld hebben.

 April 2022

Verkeer:

De gele groep is in het voorjaar druk bezig geweest met het thema verkeer.

We zijn gestart met het onderdeel voetganger, in de klas vooral veel praktisch oefenen met o.a. links, rechts en nog een keer links kijken. De linkerhand kreeg een “ringetje” als hulp, want links en rechts is best moeilijk.

We zijn natuurlijk ook even naar buiten gegaan om te oefenen in het verkeer, oversteken bij een zebrapad met verkeerslichten en geluidssignalen.

Als we nu in de zwembus zitten roepen ze bij elk zebrapad…..weer een zebrapad!!


Zaaien: 

Elk jaar mag de vijfde groep een strook grond in de schooltuin bewerken.

De tijd van zaaien breekt aan. Er ligt al verse grond en mest op ons “land”.

We hebben in de klas zaadjes in de aarde gedaan, die we later in de volle grond gaan zetten. We hebben groente ( bronzen pluksla, wilde rucola, courgette en pompoen) en (wilde) goudsbloem. We hebben ook sjalotjes liggen, die nog de grond in mogen.

Wie weet kunnen we bij de volgende nieuwsbrief ons resultaat laten zien!!

Februari 2022                                                                                                                                                           

De gele groep heeft de afgelopen periode gewerkt rondom het thema winter en de laatste weken met het thema: feest.

December 2021

In groep 5 (geel) hebben we aan het thema bouwen gewerkt. Het zelf ontdekken is hierbij het uitgangspunt.Daarnaast het bevorderen van samenwerken en samen leren. 

We hebben verschillende gebouwen bekeken, zelf gebouwd met blokken en lego en als klas een eigen huisje getimmerd van hout en een huisje gemetseld van steen. Daarnaast hebben we met verpakkingsmateriaal huisjes geschilderd en daarvan ons eigen kerstdorp gecreëerd. 

De lessen zijn gevarieerd aangeboden: aan tafel, op het digibord, middels bewegen, veel creatieve lessen en meer buitenlessen. 

Daarnaast had onze klas voor de eerste keer zwemles wat ze maar wat leuk en spannend vonden. 

We hebben ook het kiesbord geïntroduceerd ter bevordering van de zelfstandigheid en de verjaardagskaarten die de kinderen zelf hebben gemaakt en waarop te zien is welk kind wanneer jarig is.

Het was een heel leuk eerste half jaar met een fijne sfeer in de klas en betrokken ouders

                                                                                                                                                                Oktober 2021
Dit schooljaar zijn we met een grotere groep dan vorig jaar. We zijn van 7 naar 9 kinderen gegaan. Om alle kinderen op hun eigen niveau lessen te kunnen aanbieden zijn we met rekenen en lezen gestart met groepsdoorbroken werken. Maar we vinden sociale interactie en samenwerken als groep minstens zo belangrijk. Vandaar dat we het werken vanuit thema’s die aansluiten op de leeftijdsgroep nog meer aandacht willen geven. We zijn gestart met het thema boerderij en graan en zullen dit jaar, naast de aandacht voor alle feestdagen, seizoenen, kinderboekenweek en de week tegen kindermishandeling, nog rondom vier andere thema’s onze lessen geven. Daarin variëren we met meer buitenlessen, bewegende lessen en werken in groepjes.

 Buitenles rondom ons thema herfst


Rekenen en bewegen tegelijk