Groep 5 (geel)

Schooljaar 2023-2024

Oktober

In de gele groep zijn we bezig met het thema “van graan tot brood”. De boer heeft in het voorjaar het graan gezaaid. In de zomer haalde hij het goudgele koren van het land. Na de zomervakantie hadden wij een paar schoven graan in de klas. 
In de klas kwamen we er achter dat graan een lange, dunne plant is. Door te meten kwamen we erachter dat de plant bijna even lang is als de meeste kinderen in de gele groep. 
We bekeken de graanplanten goed en zagen verschillen. Het bleken verschillende soorten graan (tarwe, rogge, haver, gerst)  te zijn en we keken of wij de soorten konden herkennen die wij in de klas hadden. We bleken drie verschillende soorten te hebben. 
In de aren zitten de graankorrels. Maar hoe krijg je ze er uit?  Door de kinderen werd er van alles geprobeerd om de graankorrels uit de aren te krijgen. Uiteindelijk hebben we het graan gedorst met een dorsvlegel. Zo deden de boeren dat vroeger en in landen waar ze geen geld voor machines hebben doen ze dat nu nog. 
Daarna hebben we het kaf van het koren gescheiden door te wannen. De graankorrels zijn zover dat ze gemalen kunnen worden. De vraag is dan natuurlijk: hoe doe je dat? 
Zo werken we door aan ons thema.

 

 

Schooljaar 2022-2023
Juli

De laatste periode van het schooljaar heeft de gele groep gewerkt aan het thema de ‘bakkerij’.

We maakten een heuse bakkerij in de klas en zetten deze vol met onze eigengemaakte broodjes van zoutdeeg. Ook leerden wij heel veel liedjes over de bakkerFebruari

De gele groep werkt met het thema ‘bouwen’.

Hier bouwen zij hun droomkasteel. Het is een project waar ze samen aan hebben gewerkt. 

Ze willen er ook graag samen in wonen.


Schooljaar 2021-2022  

Juli 2022

Kikkervisjes in de gele groep

Hoe leuk is het om dieren in de klas te hebben!!

De afgelopen weken werd er elke morgen als eerste naar de kikkervisjes gekeken. Ze werden dikker en dikker, de staartjes gingen weg…..

De kinderen waren er intens mee bezig. Ook werd er goed voor ze gezorgd met stukjes komkommer. Ze groeiden als kool en langzaam zagen we dat er pootjes kwamen. Het werd tijd dat we ze naar de sloot brachten, daar waar ze thuis horen.

Afscheid nemen, we zijn de kikkervisjes naar de sloot gaan brengen

Een erg leuk proces waar we over gezongen, gespeeld en geknutseld hebben.