Groep 5 (geel)

 
Schooljaar 2021-2022  
                                                                                                                                                               Oktober 2021
Dit schooljaar zijn we met een grotere groep dan vorig jaar. We zijn van 7 naar 9 kinderen gegaan. Om alle kinderen op hun eigen niveau lessen te kunnen aanbieden zijn we met rekenen en lezen gestart met groepsdoorbroken werken. Maar we vinden sociale interactie en samenwerken als groep minstens zo belangrijk. Vandaar dat we het werken vanuit thema’s die aansluiten op de leeftijdsgroep nog meer aandacht willen geven. We zijn gestart met het thema boerderij en graan en zullen dit jaar, naast de aandacht voor alle feestdagen, seizoenen, kinderboekenweek en de week tegen kindermishandeling, nog rondom vier andere thema’s onze lessen geven. Daarin variëren we met meer buitenlessen, bewegende lessen en werken in groepjes.

 Buitenles rondom ons thema herfst


Rekenen en bewegen tegelijk