Klankschaal

Klankbordgroep 

De ‘Klankschaal’ is een klankbordgroep van ouders die twee tot drie keer per jaar bij elkaar komt met de directeur en de schoolleider VSO. De schoolleiding kan de ouders raadplegen met betrekking tot de gang van zaken op school en op hoe ouders deze ervaren. De ouders brengen hun vragen en ideeën in en reflecteren samen met de schoolleiding op de ontwikkelingen binnen de school.  Er zijn  zes ouders van SO en VSO betrokken, naast een vertegenwoordiger vanuit de MR en de OR. De klankbordgroep kan zijn achterban raadplegen om input te verzamelen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de directeur.