Klankschaal

Klankbordgroep 

De ouders van MR en OR vormen samen de ‘Klankschaal’. Deze klankbordgroep komt twee keer per
jaar bij elkaar met de directeur en de schoolleiders. De schoolleiding kan de ouders raadplegen met
betrekking tot thema’s en onderwerpen die op school spelen en met betrekking tot de algemene
gang van zaken en hoe ouders deze ervaren. De ouders kunnen hun vragen en ideeën inbrengen en
reflecteren samen met de schoolleiding op de ontwikkelingen binnen de school. De twee
bijeenkomsten staan ook open voor andere geïnteresseerde ouders.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de directeur.