Locatieteam

Locatieteam VSO

De teams worden aangestuurd door een schoolleider.

Voor het VSO is dit Fred Koopman (ad interim).
Hij is bereikbaar per mail via fredkoopman@wereldkidz.nl

Het team VSO bestaat uit:

VSO 1A
Leerkrachten: Willemieke Topper en Caroline Koertse
Ondersteuner / assistent: Duifje Alderse Baas, Kim Tolboom

VSO 2A
Leerkrachten: Victor Stok
Ondersteuner / assistent: Duifje Alderse Baas, Chantal van Doorn, Gijs Kroone

VSO 3A
Leerkrachten:  Ab Dekker
Ondersteuner / assistent: Mariëtte van Meeteren, Barbara Werth, Han Post

VSO 4A
Leerkrachten: Iris Boersma-Wessels en Karen Ridderikhoff
Ondersteuner / assistent: Farisha Pakharia, Kim Tolboom, Karin van de Kuilen

VSO 1B
Leerkracht: Daniëlle Mierop
Ondersteuner / assistent: Stephanie van Rooijen, Marcus Ririhena

VSO 2B
Leerkracht: Christane Gerretsen
Ondersteuner / assistent: Karin van de Kuilen, Denise Meijer Drees

VSO 3B
Leerkrachten: Marja Koek en Solveigh Sleeuwenhoek 
Ondersteuner / assistent: Denise Meijer Drees, Tonny van Hal

VSO 4B
Leerkracht: Daniëlle Westerveld en Norbert Daman
Ondersteuner / assistent: Angelica Russo, Marcus Ririhena

VSO ZO klas (Zorg-Onderwijs)
Leerkracht: Solveigh Sleeuwenhoek
Ondersteuner: Cor Eurlings
Janine Boekelman (schoolpsycholoog) 
zorgmedewerker (Amerpoort)

Doorstroomklas
Psychologisch-pedagogisch vakleerkracht: Sofie Donselaar
Schoolpsycholoog: Roel Eigenhuis

Naast de leerkrachten, ondersteuners en assistenten zijn er de volgende medewerkers:

Stagecoördinator

Ria Pastoor en Karen Ridderikhoff

Stagecoördinator

Janita Pranger

(Vak)leerkracht bewegingsonderwijs 

Niels van Rijn

Psychologisch-pedagogisch vakleerkracht 

Sofie Donselaar

 

Het team wordt in de onderwijsuitvoering en begeleiding van de leerlingen geadviseerd en 

ondersteund door een:

Intern Begeleider (IB-er)

Karin Pasman

Psychologen

Roel Eigenhuis, Janine Boekelman

Psychologisch medewerker

Irene van Rijbroek

Schoolarts

Ilse Schramel

Schoolmaatschappelijk werker

Gaby Verhoeven

Logopedist

Maaike Hart

Deze laatste groep medewerkers vormt, samen met de directeur en de schoolleider, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De CvB stelt het ontwikkelingsperspectief vast en besluit over maatregelen ten aanzien van in-, door- en uitstroom en of er nader onderzoek moet worden verricht, bijvoorbeeld medisch- of psychodiagnostisch onderzoek. Dit gebeurt in overleg met en met toestemming van ouders/verzorgers.

De taken van de psycholoog, vanuit de beroepscode, zijn: observeren/onderzoek ten dienste van onderwijsleerproces, beleid (PMT), aanmelding, monitoren of ontwikkelingsperspectief passend is/onderwijssetting passend is, pedagogische vragen ouders/leerkrachten

De taken van de psychologisch assistent zijn: TLV’s, ondersteuning psychologen op gebied van o.a. onderzoek en beleid. 

Directie en teams worden ondersteund door:

Management Assistent

Susanne Hoekstra

 

Vervanging en verlof medewerkers:
Leerkrachten en ondersteuners/assistenten zijn op vaste dagen in de groepen ingeroosterd. Daarnaast zijn er medewerkers die op bepaalde dagen beschikbaar zijn voor vervanging van collega’s bij ziekte en verlof.  Meerklank heeft in beperkte mate de mogelijkheid om invallers op te roepen uit een eigen invalpool.

Vrijwilligers
Erg blij zijn wij met onze vrijwilligers die hun ondersteuning geven aan ons onderwijs. Hun werk betreft zowel het verzorgen van extra onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld bij muziek en lezen) als het extra toezicht houden bij bijvoorbeeld het zwemmen. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract aangeboden. Aan alle vrijwilligers vragen wij een bewijs van goed gedrag. De schoolleider verzorgt de aanvragen en de overkoepelende begeleiding. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd van harte welkom!

Stagiaires
Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Jaarlijks krijgen we van PABO, MBO- en HBO-studenten verzoeken om een stageplaats. Wanneer de stage past binnen ons onderwijsplan, leveren wij als school graag onze bijdrage aan de nieuwe generatie onderwijsmedewerkers en bieden wij een stageplaats aan. Binnen VSO Meerklank is er een leerkracht met als taak schoolopleider. Zij coördineert de stages, begeleidt PABO-stagiaires en zorgt voor de professionaliteit van onze begeleiding. Daarnaast heeft iedere stagiair een praktijkopleider. Via de Nieuwsklank en de weekbrieven worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school.

Ten behoeve van hun opleiding kunnen collega’s in opleiding filmopnames maken van lessen. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders te worden gevraagd. Uiteraard wordt hierbij de privacy van leerlingen in acht genomen. Na het bespreken worden de opnames vernietigd (afspraak met de opleidingsinstituten).

 


Contactadressen

Zie a.u.b. voor contactadressen onder Contact.