Locatieteam

Locatieteam VSO

De teams worden aangestuurd door een schoolleider.

Voor het VSO is dit Mirjam Schulz.
Zij is telefonisch bereikbaar op 030-6919783 of per mail via mirjamschulz@wereldkidz.nl

Het team VSO bestaat uit:

VSO 1A
Leerkrachten: Marja Koek, Daniëlle Westerveld
Ondersteuner / assistent: Denise Meijer Drees, Anne-Marie Meijer

VSO 2A
Leerkrachten: Iris Wessels, Norbert Daman
Ondersteuner / assistent: Aksel Stevens, Farisha Pakharia

VSO 3A
Leerkrachten:  Victor Stok, Janita Pranger
Ondersteuner / assistent: Michelle van Rhijn, Nikki Swarts

VSO 4A
Leerkrachten: Karen Ridderikhoff, Ria Pastoor
Ondersteuner / assistent: Han Post, Nikki Swarts, Mariëtte van Meeteren

VSO 1B
Leerkracht: Christane Gerretsen
Ondersteuner / assistent: Carin Doyer, Chantal van Doorn

VSO 2B
Leerkracht: Karin van de Kuilen
Ondersteuner / assistent: Stephanie Bolt, Marcus Ririhena

VSO 3/4B
Leerkracht: Solveigh Sleeuwenhoek
Ondersteuner / assistent: Tonny Spelt, Maaike Feijten, Marcus Ririhena

VSO 4B
Leerkracht: Ellen Hak-van de Grootevheen, Daniëlle Westerveld
Ondersteuner / assistent: Cor Eurlings, Hans Vermeulen, Angelica Russo, Mariëtte van Meeteren

Doorstroomklas
Begeleider: Sofie Donselaar

Naast de leerkrachten, ondersteuners en assistenten (zie ook onder 3.3.2) zijn er de volgende medewerkers:

Stagecoördinator

Ria Pastoor

Stagecoördinator

Janita Pranger

(Vak)leerkracht bewegingsonderwijs 

Niels van Rijn

(Vak)leerkracht keramiek

Kees Agterberg

Logopedist

Maaike Hart


Het team wordt in de onderwijsuitvoering en begeleiding van de leerlingen geadviseerd en 

ondersteund door een:

Intern Begeleider (IB-er)

Karin Pasman

Psycholoog

Roel Eigenhuis

Psycholoog

Janine Boekelman

Psychologisch medewerker

Irene van Rijbroek

Schoolarts

Ilse Schramel

Schoolmaatschappelijk werker

Jacqueline Zandt

Deze laatste groep medewerkers vormt, samen met de directeur en de schoolleider, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De CvB stelt het ontwikkelingsperspectief vast en besluit over maatregelen ten aanzien van in-, door- en uitstroom en of er nader onderzoek moet worden verricht, bijvoorbeeld medisch- of psychodiagnostisch onderzoek. Dit gebeurt in overleg met en met toestemming van ouders/verzorgers.

De taken van de psycholoog, vanuit de beroepscode, zijn: observeren/onderzoek ten dienste van onderwijsleerproces, beleid (PMT), aanmelding, monitoren of ontwikkelingsperspectief passend is/onderwijssetting passend is, pedagogische vragen ouders/leerkrachten

De taken van de psychologisch assistent zijn: TLV’s, ondersteuning psychologen op gebied van o.a. onderzoek en beleid. 

Directie en teams worden ondersteund door:

Management Assistent

Susanne Hoekstra

Administratie medewerker

Nadia el Amraoui


Vervanging en verlof medewerkers

Leerkrachten en ondersteuners/assistenten zijn op vaste dagen in de groepen ingeroosterd. Daarnaast zijn er medewerkers die op bepaalde dagen ‘boventallig’ zijn en bij  ziekte en verlof collega’s kunnen vervangen.  Meerklank heeft in beperkte mate de mogelijkheid om invallers op te roepen uit een eigen invalpool.

Vrijwilligers
Erg blij zijn wij met onze vrijwilligers die hun ondersteuning geven aan ons onderwijs. Hun werk betreft zowel het verzorgen van extra onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld bij muziek, lezen en  geschiedenis), het extra toezicht houden bij bijvoorbeeld het zwemmen als ondersteunende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van ICT/PR. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract aangeboden. Aan alle vrijwilligers vragen wij een bewijs van goed gedrag. De schoolleider verzorgt de aanvragen en de overkoepelende begeleiding. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd van harte welkom!

Stagiaires

Jaarlijks krijgen we van diverse MBO- en HBO-opleidingen verzoeken om een stageplaats. Wanneer de stage past binnen ons onderwijsplan, willen wij als school graag onze bijdrage leveren aan de nieuwe generatie onderwijsmedewerkers en bieden wij een stageplaats aan. Binnen (VSO) Meerklank is er een leerkracht met als taak schoolopleider. Zij coördineert de stages en begeleidt de stagiaires.


Contactadressen

Zie a.u.b. voor contactadressen onder Contact.