Locatieteam

Locatieteam VSO

De teams worden aangestuurd door een locatieleider.

Voor VSO is dit Mirjam Schulz.
Zij is telefonisch bereikbaar op 030-6919783 of per mail via mirjamschulz@wereldkidz.nl

Het team VSO bestaat uit:

VSO 1A
Leerkracht: Marja Koek, Karen Ridderikhoff
Ondersteuner / assistent: Farisha Pakharia, Anne-Marie Meijer

VSO 2A
Leerkrachten: Iris Wessels, Janita Pranger
Ondersteuner / assistent: Chantal van Doorn, Mariette van Meeteren, Hans Vermeulen

VSO 3A
Leerkrachten:  Danielle Westerveld, Victor Stok, Ria Pastoor
Ondersteuner / assistent: Han Post

VSO 4A
Leerkrachten: Victor Stok , Karen Ridderikhoff 
Ondersteuner / assistent: Nikki Swarts, Farisha Pakharia, Anita Mokveld

VSO 1B
Leerkrachten: Solveigh Sleeuwenhoek, Irene Hoppesteyn
Ondersteuner / assistent: Anne-Marie Meijer, Stephanie Bolt

VSO 2B
Leerkrachten: Ellen Hak-van de Grootevheen, Denise Meijer Drees
Ondersteuner / assistent: Anita Mokveld, Maaike Feijten

VSO 3B
Leerkracht:  Norbert Daman, Solveigh Sleeuwenhoek
Ondersteuner / assistent: Marcus Ririhena, Angelica Russo

VSO 4B
Leerkracht: Karin van de Kuilen, Kees Agterberg
Ondersteuner / assistent: Angelica Russo, Carin Doyer, Mariette van Meeteren

VSO 5B
Leerkracht: Christane Gerretsen
Ondersteuner / assistent: Carin Doyer, Hans Vermeulen

Doorstroomklas
Begeleider: Sofie Donselaar


Naast de leraren, ondersteuners en assistenten zijn er de volgende medewerkers:

  • Stagecoördinator: Ria Pastoor en Janita Pranger
  • (Vak)leraar bewegingsonderwijs: Niels van Rijn
  • Vakleraar keramiek: Kees Agterberg
  • Logopedist: Maaike Hart

De teams worden in de onderwijsuitvoering en begeleiding van de leerlingen geadviseerd en ondersteund door een:

  • Intern begeleider (IB’er): Karin Pasman
  • Psychologen: Roel Eigenhuis en Janine Boekelman
  • Psychologisch assistent: Irene van Rijbroek
  • Schoolarts: Ilse Schramel
  • Schoolmaatschappelijk werker: Jacqueline Zandt

Deze laatste groep medewerkers vormt, samen met de directeur, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De CvB stelt het ontwikkelingsperspectief vast en besluit over maatregelen ten aanzien van in-, door- en uitstroom en of er nader onderzoek moet worden verricht, bijvoorbeeld medisch- of psychodiagnostisch onderzoek. Dit gebeurt in overleg met ouders/verzorgers.

Vervanging en verlof medewerkers
Leerkrachten en ondersteuners/assistenten zijn op vaste dagen in de groepen ingeroosterd. Daarnaast zijn er medewerkers die op bepaalde dagen ‘boventallig’ zijn en bij  ziekte en verlof collega’s kunnen vervangen.  Meerklank heeft in beperkte mate de mogelijkheid om invallers op te roepen uit een eigen invalpool.

Vrijwilligers
Erg blij zijn wij met onze vrijwilligers die hun ondersteuning geven aan ons onderwijs. Hun werk betreft zowel het verzorgen van extra onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld bij muziek, lezen en  geschiedenis), het extra toezicht houden bij bijvoorbeeld het zwemmen als ondersteunende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van ICT/PR. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract aangeboden. Aan alle vrijwilligers vragen wij een bewijs van goed gedrag. De schoolleider verzorgt de aanvragen en de overkoepelende begeleiding. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd van harte welkom!

Stagiaires

Jaarlijks krijgen we van diverse MBO- en HBO-opleidingen verzoeken om een stageplaats. Wanneer de stage past binnen ons onderwijsplan, willen wij als school graag onze bijdrage leveren aan de nieuwe generatie onderwijsmedewerkers en bieden wij een stageplaats aan. Binnen (VSO) Meerklank is er een leerkracht met als taak schoolopleider. Zij coördineert de stages en begeleidt de stagiaires.


Contactadressen

Zie a.u.b. voor contactadressen onder Contact.