. Locatie SO

Locatie SO

C:\Users\Nieuwe Gebruiker\Downloads\foto school.jpg

                             Foto locatie SO                                                                       Link film SO Meerklank

 

Voor wie?

Het Speciaal Onderwijs (SO) biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en aan kinderen die naast een verstandelijke beperking een bijkomende stoornis hebben die het leren extra belemmert. De leerlingen hebben een leeftijd van 4 tot 12 jaar. Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 heeft SO Meerklank 8 groepen met in totaal 67 leerlingen.

 

Waar?

SO Meerklank is een school met kleinschalige groepen op een mooie, centraal gelegen locatie aan de Van Renesselaan 30A-1 in Zeist. Het gebouw staat in een woonwijk op het terrein ‘Stenia’, vlakbij een park en de kinderboerderij. Voor de zwemlessen maken wij gebruik van het openbare zwembad in Zeist. Voor de gymlessen wordt de gymzaal op de locatie van ons VSO Zeist gebruikt.    

Onderwijs

In het SO ligt het accent op de brede ontwikkeling van de leerling, aangepast op de ontwikkelingsfase van het kind. Niet alleen de maximale ontwikkeling in schoolse vakken is belangrijk. Ook het leren deel uitmaken van een groep en het leren van vele praktische handelingen zijn wezenlijke onderdelen van het leerproces. Wij vieren feesten - sommige ook met ouders - en wij brengen de leerlingen nadrukkelijk in contact met de seizoenen en de natuur. Ook dit zijn wezenlijke onderdelen van het leren op Meerklank. Binnen de vertrouwde omgeving van de eigen groep, en later van de locatie en de verdere omgeving, krijgt het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen initiatief veel aandacht.

Meerklank is een ondernemende school. Wij brengen de buitenwereld zoveel mogelijk in de school. Buitenschools leren gebeurt op schoolreisjes en excursies, bij deelname aan projecten en door gebruik te maken van de omgeving van het schoolgebouw.

De medewerkers laten zich inspireren door nieuwe en door ervaring bevestigde pedagogische inzichten en didactische werkwijzen. Het uitgangspunt daarbij is, dat wij ieder opgroeiend kind als een uniek wezen zien, en de wereld waarin het kind leeft, als een samenhangend geheel. Deels vormt de pedagogiek van Rudolf Steiner met zijn spirituele mensvisie een aanvullende bron voor de uitvoering van het onderwijs. De lesstof is ontwikkelingsstof die aansluit bij de leeftijdsfase van het kind, dat in al zijn kwaliteiten wordt aangesproken: leren door beweging, innerlijke beleving, ontmoeting en verbinding.

Onder CONTACT staan de contactgegevens van het SO
.