. Locatie SO

Welkom

Welkom op de website van Meerklank, locatie Speciaal Onderwijs in Zeist (Van Renesselaan, per 8 januari jl.).

Meerklank is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met twee locaties in Zeist:

  • SO  (u bevindt zich nu op de pagina van deze locatie)
  • VSO 

Voor wie?

Het Speciaal Onderwijs (SO) biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en aan kinderen die naast een verstandelijke beperking een bijkomende stoornis hebben die het leren extra belemmert. De leerlingen hebben een leeftijd van 4 tot 12/13 jaar.

Waar?

SO Meerklank is een school met kleinschalige groepen op een prachtige locatie in Zeist aan de Van Renesselaan 30A-1. Dit schooljaar zijn er 6 groepen met in totaal 48 leerlingen.

Onderwijs

In het SO ligt het accent op de brede ontwikkeling van de leerling, aangepast op de ontwikkelingsfase van het kind. Niet alleen de maximale ontwikkeling in schoolse vakken is belangrijk. Ook het leren deel uitmaken van een groep en het leren van vele praktische handelingen zijn wezenlijke onderdelen van het leerproces. Wij vieren feesten samen met de kinderen – en sommige ook met de ouders – en wij brengen de leerlingen nadrukkelijk in contact met de seizoenen en de natuur. Ook dit zijn wezenlijke onderdelen van het leren op Meerklank. Binnen de vertrouwde omgeving van de eigen groep, en later van de locatie, krijgt het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen initiatief veel aandacht.

Meerklank is een ondernemende school. Wij brengen de buitenwereld zoveel mogelijk in de school. Buitenschools leren gebeurt vooral op schoolreisjes en excursies, bij deelname aan projecten en door gebruik te maken van de omgeving van het schoolgebouw.

De medewerkers laten zich inspireren door nieuwe en door lang beproefde pedagogische inzichten en didactische werkwijzen. Het uitgangspunt daarbij is, dat wij ieder opgroeiend kind als een uniek wezen zien, en de wereld waarin het kind leeft, als samenhangend geheel. Voor een deel van de medewerkers vormt de pedagogiek van Rudolf Steiner met zijn spirituele mensvisie een aanvullende bron voor de uitvoering van het onderwijs. De lesstof is ontwikkelingsstof die aansluit bij de leeftijdsfase van het kind, dat in al zijn kwaliteiten wordt aangesproken: leren door beweging, innerlijke beleving, ontmoeting en verbinding.

Onder CONTACT staan de contactgegevens van het SO.


Onderwijs SO in beeld

Twee filmpjes

Maak kennis met het onderwijs van het SO. Dit filmpje (via YouTube) is opgenomen op de 'oude' locatie in Bosch en Duin. De leerlingen en leraren vertellen u hoe zij de school vinden en wat ze er (laten) leren.


De locatie in onderstaande film betreft nog de Kroostweg in Zeist. De leerlingen volgen nu onderwijs op het SO in Zeist.