Verzekeringen

De school heeft een collectieve WA-verzekering voor haar leerlingen en het personeel. Voor leerlingen
dekt deze verzekering de schade die zij veroorzaken terwijl zij onder toezicht van de school staan. Dat
kan op het terrein van de school zijn maar ook tijdens een uitstapje in groepsverband.

U dient ook zelf over een WA-verzekering voor uw gezinsleden te beschikken. De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.

Daarnaast heeft de school een letselschade verzekering afgesloten voor alle leerlingen. Wanneer een
leerling door een noodlottig ongeval blijvend letsel overhoudt, is de school daartegen verzekerd.