Samenwerking

Als school hebben wij samenwerking met verschillende onderwijs- en zorgpartners in de regio, waar onder:

SO

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: SO Meerklank maakt deel uit van het samenwerkingsverband PO voor Zuidoost Utrecht.  
 • Speciaal Centraal: Samenwerking tussen verschillende scholen voor ZML- en Mytylonderwijs in de regio midden Nederland.  
 • Reinaerde: Stichting Reinaerde levert de aanvullende zorg voor leerlingen die, naast de onderwijsindicatie voor het Speciaal Onderwijs, een zorgindicatie hebben gekregen voor extra begeleiding. De naschoolse- en vakantieopvang van Reinaerde voor de leerlingen van ons SO vindt plaats op kinderdagcentrum ‘De Berk’. 
 • Amerpoort: Met Amerpoort wordt samengewerkt voor Meerklank-leerlingen die wonen in
  de zorginstelling Amerpoort-Christophorus en voor de zorg-onderwijsklas. Daarnaast leveren
  zorgmedewerkers aanvullende zorg voor leerlingen die, naast de onderwijsindicatie voor het
  Speciaal Onderwijs, een zorgindicatie hebben gekregen voor extra begeleiding.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist, contactpersoon: Nicole van Rooij (School CJG-er)
 • Jeugdsportproject gemeente Zeist: Sportief Zeist in samenwerking met Special Heroes
 • Fysiotherapiepraktijken: Kinderfysiotherapie Elly van der Grift en
  ‘Stap voor stap’ Ineke Meerhoff (mailadres is stapvoorstap@ziggo.nl)
 • Logopedist: De Praatmaat Groep (website:  De Praatmaatgroep)
 • Muziektherapie Heuvelrug: Anna-Maria van Keulen
 • Samen voor Zeist

VSO

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: VSO Meerklank maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO ZO Utrecht
 • Speciaal Centraal: Samenwerking tussen verschillende scholen voor ZML- en Mytylonderwijs in de regio midden Nederland. 
 • School voor Praktijkonderwijs in Zeist: Seyster College.
 • Reinaerde: Met Stichting Reinaerde levert de aanvullende zorg voor leerlingen die, naast de onderwijsindicatie voor het Speciaal Onderwijs, een zorgindicatie hebben gekregen voor extra begeleiding. De naschoolse- en vakantieopvang van Reinaerde voor de leerlingen van ons VSO vindt plaats op ons VSO.
 • Amerpoort: Met Amerpoort wordt samengewerkt voor Meerklank-leerlingen die wonen in
  de zorginstelling Amerpoort-Christophorus en voor de zorg-onderwijsklas. Daarnaast leveren
  zorgmedewerkers aanvullende zorg voor leerlingen die, naast de onderwijsindicatie voor het
  Speciaal Onderwijs, een zorgindicatie hebben gekregen voor extra begeleiding.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist, contactpersoon: Nicole van Rooij (School CJG-er)
 • Fysiotherapiepraktijk ‘Stap voor stap’ Ineke Meerhoff (mailadres is stapvoorstap@ziggo.nl)
 • Jeugdsportproject gemeente Zeist: Sportief Zeist in samenwerking met Special Heroes
 • Samen voor Zeist