Samenwerking

Als school hebben wij samenwerking met verschillende onderwijs- en zorgpartners in de regio, waar onder:  

  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: SO Meerklank maakt deel uit van het samenwerkingsverband PO voor Zuidoost Utrecht. Ga naar de website SWV ZOUT.

  • Speciaal Centraal: Samenwerking tussen verschillende scholen voor ZML- en Mytylonderwijs in de regio midden Nederland. Ga naar de website Speciaal Centraal.


  • Stichting Reinaerde: Met Stichting Reinaerde wordt sinds 1998 samengewerkt. In de samenwerkings-overeenkomst is geregeld dat Reinaerde de aanvullende zorg en de zorgmedewerkers levert voor leerlingen die, naast de onderwijsindicatie voor het Speciaal Onderwijs, ook een zorgindicatie hebben gekregen.
    Ga naar de website Reinaerde.

  • Amerpoort-Christophorus: Er is een samenwerkingsovereenkomst van kracht tussen Amerpoort-Christophorus en WereldKidz. Deze overeenkomst regelt de samenwerking voor Meerklank-leerlingen die wonen in de zorginstelling Amerpoort-Christophorus. Ga naar de website Amerpoort.

Ondersteuningsplanraad (OPR): lees meer >>