Bijzondere activiteiten

Er wordt binnen de school volgens een vast rooster aan de leerlijnen gewerkt. Daarnaast organiseert VSO Meerklank regelmatig bijzondere activiteiten of wordt daaraan deelgenomen,​ ​zoals​ ​bijvoorbeeld: 

Feesten 

Feesten in de cyclus van het jaar vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Het zijn herkenningspunten, dragen bij aan de ontwikkeling van de oriëntatie in de tijd en hebben culturele en maatschappelijke waarde. We besteden aandacht aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, maar ook aan het Michaëlsfeest en Advent. Wij zoeken samen wat ons in de feesten verbindt en hoe we deze vorm willen geven. 

Fiets-​ ​of​ ​wandeldriedaagse/Wandelen​ ​voor​ ​Water 

Jaarlijks fietsen of wandelen leerlingen van de A-stroom een driedaagse. Alle leerlingen uit deze stroom die minimaal 3 dagen achtereen zo’n 30 kilometer kunnen fietsen, gaan mee. De andere leerlingen uit deze stroom wandelen 3 dagen achtereen. Ouders/verzorgers krijgen hierover bericht zodat men bij de uitreiking van de medailles op school aanwezig kan zijn. De leerlingen van de B-stroom lopen al​ ​een​ ​paar​ ​jaar​ ​voor​ ​Wandelen​ ​voor​ ​Water.

Schoolreisjes,​ ​excursies​ ​en​ ​schoolkamp 

Een aantal groepen gaan op schoolreisje en/of excursie. De ouders/verzorgers worden vroegtijdig geïnformeerd wanneer een schoolreisje/excursie is ingepland. Jaarlijks organiseren wij een schoolkamp​ ​voor​ ​​de​ ​leerlingen​ ​van​ ​de​ ​bovenbouw van de A-stroom. 

Schaatsen 

Een groot deel van de leerlingen gaat in de maanden januari en februari een aantal donderdagen naar de Vechtsebanen in Utrecht om te schaatsen. Door de Stichting Anton Huiskes worden de Vechtsebanen afgehuurd en wordt er begeleiding door vrijwilligers geregeld​ ​voor​ ​het​ ​leren​ ​schaatsen. 

Muziekles 

In het VSO staat het onderwijs in de loop der jaren steeds meer in het teken van de toekomst en de uitstroombestemming, de plek waar de leerlingen na hun schooltijd naar toe zullen gaan.
VSO Meerklank hecht veel waarde aan een brede ontwikkeling. Vanuit de betrokkenheid van een vrijwilligster kunnen wij een aantal leerlingen per jaar ook individuele muziekles geven: hierin leert de leerling een instrument eenvoudig te bespelen of wordt een muziekstuk individueel geoefend. In overleg tussen leerkrachten en vrijwilligster bepalen wij vanuit school wie op enig moment hiervoor in aanmerking komt. Daarnaast geven wij groepslessen (vrijwilligster én leerkrachten) waarin er onder meer aandacht is voor samenspel en ritme.

VSO feestavond

De VSO avond, een feestavond voor alle leerlingen zoals op elke andere middelbare school, is een groot succes en is een jaarlijkse traditie. 

​Open​ ​Huis 

Nieuw dit jaar  is dat wij op een dag in januari/februari 2019 een Open Huis organiseren. Deze is zowel bedoeld voor ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen, als ter oriëntatie voor (ouders/verzorgers van) mogelijk nieuwe leerlingen. Dit Open Huis zal deels onder schooltijd plaatsvinden, zodat de leerlingen actief betrokken zijn en kunnen laten zien hoe wij ons onderwijs vorm geven, onder andere in de praktijkvakken. Voor de ouders/verzorgers en oriënterende jongeren zal dit Open Huis doorlopen ná schooltijd. Daarmee stellen wij ook bezoekers die niet eerder op de dag kunnen, in de gelegenheid om de school te bezichtigen (rondleiding) en om vragen te stellen aan het team.

Weekviering

Bij beide stromen is er een weekviering. Daarin wordt met elkaar gezongen, kijken we soms terug op de afgelopen week/periode en delen we de bijzonderheden van de lopende week. Een belangrijk doel van deze vieringen is: elkaar ontmoeten. Het komende schooljaar plannen wij een aantal gezamenlijke (A- en B-stroom) ontmoetingen in. Deze komen dan in de plaats van de ‘eigen’ weekviering.