Bijzondere activiteiten

Aan bovenstaande leerlijnen wordt binnen de school volgens een vast rooster gewerkt. Daarnaast worden binnen onze school regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd of wordt daaraan deelgenomen,​ ​zoals​ ​bijvoorbeeld: 

Jaarfeesten 

Jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma. Het zijn herkenningspunten, dragen bij aan de ontwikkeling van de oriëntatie in de tijd en hebben culturele en maatschappelijke waarde. We besteden aandacht aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, maar ook aan het Michaëlsfeest en Advent. In het samengaan van de beide VSO-locaties onderzoeken we nog verder wat de bindende waarden​ ​van​ ​deze​ ​feesten​ ​zijn,​ ​zodat​ ​wij​ ​de​ ​invulling​ ​steeds​ ​meer​ ​school-eigen​ ​maken. 

Fiets-​ ​of​ ​wandeldriedaagse/Wandelen​ ​voor​ ​Water 

Jaarlijks fietsen of wandelen leerlingen van de A-stroom van het VSO een driedaagse. Alle leerlingen uit deze stroom die minimaal 3 dagen achtereen zo’n 30 kilometer kunnen fietsen, gaan mee. De andere leerlingen uit deze stroom wandelen 3 dagen achtereen. Ouders/verzorgers krijgen hierover bericht zodat men bij de uitreiking van de medailles op school aanwezig kan zijn. De leerlingen van de B-stroom lopen al​ ​een​ ​paar​ ​jaar​ ​voor​ ​Wandelen​ ​voor​ ​Water.

Schoolreisjes,​ ​excursies​ ​en​ ​schoolkamp 

Een aantal groepen gaan op schoolreisje en/of excursie. De ouders/verzorgers worden vroegtijdig geïnformeerd wanneer een schoolreisje/excursie is ingepland. Jaarlijks organiseren wij een schoolkamp​ ​voor​ ​een​ ​deel​ ​van​ ​de​ ​leerlingen​ ​van​ ​de​ ​bovenbouw.

Schaatsen 

Een groot deel van de leerlingen gaat in de maanden januari en februari op vier donderdagen naar de Vechtsebanen in Utrecht om te schaatsen. Door de Stichting Anton Huiskes worden de Vechtsebanen afgehuurd en wordt er begeleiding door vrijwilligers geregeld​ ​voor​ ​het​ ​leren​ ​schaatsen. 

Schoolorkest/muziekles 

Het VSO een schoolorkest. De orkest-lessen zijn groepslessen waarin aandacht is voor samenspel, ritme, maat en melodie. Enkele leerlingen krijgen ook individuele muziekles: hierin leert de leerling een instrument eenvoudig te bespelen of wordt een muziek-partij individueel geoefend. Om muzikant van het orkest te kunnen worden, is wel enige mate​ ​van​ ​muzikaliteit​ ​nodig.​ ​Het​ ​orkest​ ​verzorgt​ ​optredens. Tot nu toe is dit schoolorkest nog voorbehouden aan de A-stroom. Wellicht stromen dit jaar ook leerlingen uit de B-stroom toe!

VSO​ ​avond​ ​en​ ​Open​ ​Huis 

De leerlingen van de A-stroom genieten jaarlijks van een VSO avond, zoals je dat ziet op elke middelbare​ ​school.​ ​De​ ​feestavond​ ​wordt​ ​op​ ​school​ ​gehouden.
Voor​ ​de​ ​B-stroom​ ​is​ ​er​ ​jaarlijks​ ​in​ ​mei/juni​ ​een​ ​Open Middag.​ ​Hier​ ​worden​ ​de​ ​leerlingen​ ​actief​ ​bij​ ​betrokken. Er​ ​is​ ​een​ ​overzicht​ ​van​ ​het​ ​werk​ ​van​ ​het​ ​lopende schooljaar​ ​en​ ​er​ ​zijn​ ​demonstraties​ ​van​ ​praktijklessen.  Dit schooljaar gaan we na welke ontmoetingen blijven, samengaan,​ ​of​ ​in​ ​een​ ​andere​ ​vorm​ ​terugkomen.

Weekviering

Bij beide stromen is er een weekviering. Daarin wordt met elkaar gezongen en vinden opvoeringen plaats door medewerkers en leerlingen. Ook worden de bijzonderheden van de komende week doorgenomen en de jaarfeesten voorbereid. Een belangrijk doel​ ​van​ ​deze​ ​vieringen​ ​is​ ​de​ ​ontmoeting.
Het komende schooljaar gaan wij de beide stromen integreren. Een aantal vieringen zal binnen de A- en binnen de B-stroom blijven, een aantal zal gecombineerd worden. Een mooie uitdaging voor leerlingen​ ​én​ ​team!