Locatieteam

Locatieteam SO 

De locatieleider is Elisabeth van Lennep.

Elisabeth zorgt voor een goede gang van zaken op de locatie SO. Zij is telefonisch bereikbaar op
030-6936780 of per e-mail via elisabethvanlennep@wereldkidz.nl


De groepen/klassen

Kleuters
Leerkrachten: Corry Augustinus, Elly van Duijn
Ondersteuner/assistent: Elly van Duijn en Elisa Schuite

Groep 2/3
Leerkracht: Esmée Heilbron, Marlouke Dooren
Ondersteuner/assistent: Anita Heerkens

Groep 4
Leerkracht: Willy Cools
Ondersteuner/assistent: Charlene de Wit

Groep 5
Leerkrachten:  Karoline Lamme
Ondersteuner/assistent: Onneke de Klein, Anthony Francisca

Groep 6
Leerkrachten: Yvonne Jansen, Mieke Besemboen
Ondersteuner/assistent: Elisa Schuite, Susanne Keijning

Groep 7/8 paars
Leerkracht: Sammy Hofman

Groep 7/8 blauw
Leerkracht: Margreet Kroets
Ondersteuner/assistent: Ruud Adelaar, Anthony Francisca, Kerstin Schneider 

Overige medewerkers:

  • (Vak)leraar bewegingsonderwijs: Niels van Rijn
  • Logopedist: Maaike Hart

Het team wordt in de onderwijsuitvoering en begeleiding van de leerlingen geadviseerd en ondersteund door:
Intern begeleider (IB’er): Pamela Bongers
Psycholoog: Francien van Zetten
Psychologisch assistent: Irene van Rijbroek
Schoolarts: Ilse Schramel
Schoolmaatschappelijk werker: Jacqueline Zandt

Deze laatste groep medewerkers vormt, samen met de directeur, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De CvB stelt het ontwikkelingsperspectief vast en besluit over maatregelen ten aanzien van in-, door- of uitstroom en of er nader onderzoek moet worden verricht, bijvoorbeeld medisch- of psychodiagnostisch onderzoek. Dit gebeurt in overleg met ouders/verzorgers.

Teams en directie worden ondersteund door 

  • Management assistent: Susanne Hoekstra


Vervanging en verlof medewerkers:

Leerkrachten en ondersteuners/assistenten zijn op vaste dagen in de groepen ingeroosterd. Daarnaast zijn er medewerkers die op bepaalde dagen ‘boventallig’ zijn en bij  ziekte en verlof collega’s kunnen vervangen.  Meerklank heeft in beperkte mate de mogelijkheid om invallers op te roepen uit een eigen invalpoole.

Vrijwilligers
Erg blij zijn wij met onze vrijwilligers die hun ondersteuning geven aan ons onderwijs. Hun werk betreft zowel het verzorgen van extra onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld bij koor, lezen en schilderen)als het extra toezicht houden bij bijvoorbeeld het zwemmen. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract aangeboden. Aan alle vrijwilligers vragen wij een bewijs van goed gedrag. De schoolleider verzorgt de aanvragen en de overkoepelende begeleiding. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd van harte welkom!

Stagiaires
Jaarlijks krijgen we van diverse MBO- en HBO-opleidingen verzoeken om een stageplaats. Wanneer de stage past binnen ons onderwijsplan, willen wij als school graag onze bijdrage leveren aan de nieuwe generatie onderwijsmedewerkers en bieden wij een stageplaats aan. Binnen (VSO) Meerklank is er een leerkracht met als taak schoolopleider. Zij coördineert de stages en begeleidt de stagiaires.