Locatieteam

Locatieteam

Het team wordt aangestuurd door de schoolleider. Op het SO is dit Esmée Heilbron.  

De bezetting van de groepen is te zien in onderstaand overzicht:

SO Kleuters (roze)
Leerkracht: Marlouke Dooren, Els van Venrooij, Margo de Wilde
Ondersteuner / assistent: Kerstin Schneider, Odilia Zorgman, Freija Poll

SO Oefengroep
Psychologisch-pedagogisch vakleerkracht: Sofie Donselaar, Elly van Duijn

SO groep 3 (rood)
Leerkracht: Willy Cools
Ondersteuner / assistent: Charlene Kemal, Odilia Zorgman, Robin van den Bogaert

SO Groep 4 (oranje)
Leerkracht: Ankie Oerlemans, Gerola Bakker
Ondersteuner / assistent:  Anita Heerkens, Els Elhert

SO Groep 5 (geel)
Leerkracht: Karoline Lamme
Ondersteuner / assistent: Hermon Berhe, Sophie Schut

SO Groep 6 (groen)
Leerkracht: Inez Meinderts, Femke de Groot
Ondersteuner / assistent: Jolanda Kampers

SO Groep 7 (blauw)
Leerkracht: Irene Hoppesteyn, Thecla Verheijen
Ondersteuner / assistent: Onneke de Klein, Marianne van den Bovenkamp

SO Groep 8 (paars)
Leerkracht: IMargreet Kroets
Ondersteuner / assistent: Maaike Feijten, Melissa Roodbergen

Overige medewerkers:

(Vak)leerkracht bewegingsonderwijs 

Niels van Rijn

(Vak)leerkracht euritmiebeweging

 Robin van den Bogaert

 

Het team wordt in de onderwijsuitvoering en begeleiding van de leerlingen geadviseerd en ondersteund door een:

 

Intern Begeleider

Pamela Bongers

Psycholoog

Francien van Zetten

Psychologisch medewerker

Irene van Rijbroek

Schoolarts

Ilse Schramel

Schoolmaatschappelijk werker

Gaby Verhoeven

Logopedist Maaike Hart

Deze laatste groep medewerkers vormt, samen met de directeur en de schoolleider, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De CvB stelt het ontwikkelingsperspectief vast en besluit over maatregelen ten aanzien van in-, door- en uitstroom en of er nader onderzoek moet worden verricht, bijvoorbeeld medisch- of psychodiagnostisch onderzoek. Dit gebeurt in overleg met en met toestemming van ouders/verzorgers.

De taken van de psycholoog, vanuit de beroepscode, zijn: observeren/onderzoek ten dienste van het  onderwijsleerproces, beleid (PMT), aanmelding, monitoren of ontwikkelingsperspectief / onderwijs- setting passend is, pedagogische vragen ouders/leerkrachten (inloopspreekuur). 

De taken van de psychologisch assistent zijn: TLV’s, ondersteuning psychologen op gebied van o.a. onderzoek en beleid.  

 

Directie en teams worden ondersteund door:

Management Assistent

Susanne Hoekstra

 

Vervanging en verlof medewerkers:
Leerkrachten en ondersteuners/assistenten zijn op vaste dagen in de groepen ingeroosterd. Daarnaast zijn er medewerkers die op bepaalde dagen beschikbaar zijn voor vervanging van collega’s bij ziekte en verlof.  Meerklank heeft in beperkte mate de mogelijkheid om invallers op te roepen uit een eigen invalpool.

Vrijwilligers
Erg blij zijn wij met onze vrijwilligers die hun ondersteuning geven aan ons onderwijs. Hun werk betreft zowel het verzorgen van extra onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld bij koor, lezen en rekenen) als het extra toezicht houden bij bijvoorbeeld het zwemmen. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract aangeboden. Aan alle vrijwilligers vragen wij een bewijs van goed gedrag. De schoolleider verzorgt de aanvragen en de overkoepelende begeleiding. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd van harte welkom!

Stagiaires
Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Jaarlijks krijgen we van PABO, MBO- en HBO-studenten verzoeken om een stageplaats. Wanneer de stage past binnen ons onderwijsplan, leveren wij als school graag onze bijdrage aan de nieuwe generatie onderwijsmedewerkers en bieden wij een stageplaats aan. Binnen SO Meerklank is er een leerkracht met als taak schoolopleider. Zij coördineert de stages, begeleidt PABO-stagiaires en zorgt voor de professionaliteit van onze begeleiding. Daarnaast heeft iedere stagiair een praktijkopleider. Via de Nieuwsklank en de weekbrieven worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school.

Ten behoeve van hun opleiding kunnen collega’s in opleiding filmopnames maken van lessen. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders te worden gevraagd. Uiteraard wordt hierbij de privacy van leerlingen in acht genomen. Na het bespreken worden de opnames vernietigd (afspraak met de opleidingsinstituten).