Locatieteam

Locatieteam

Het team wordt aangestuurd door de schoolleider. Op het SO is dit Esmée Heilbron.  

De bezetting van de groepen is te zien in onderstaand overzicht:

SO Kleuters (roze)
Leerkracht: Corry Augustinus, Marlouke Dooren
Ondersteuner / assistent: Susanne Keijning, Kerstin Schneider, Maaike Feijten, Wendie de Klein

SO groep 3 (rood)
Leerkracht: Karoline Lamme

Ondersteuner / assistent: Elly van Duijn, Charlotte van der Helden, Marianne van den Bovenkamp

SO Groep 4 (oranje)
Leerkracht: Irene Hoppesteyn, Willy Cools
Ondersteuner / assistent:
  Femke de Groot, Onneke de Klein, Els Ehlert

SO Groep 5 (geel)
Leerkracht: Yvonne Jansen
Ondersteuner / assistent: Onneke de Klein, Charlene Kemal-de Wit

SO Groep 6 (groen)
Leerkracht: Thecla Verheijen, Ankie Oerlemans
Ondersteuner / assistent: Anthony Francisca

SO Groep 7 (blauw)
Leerkracht: Inez Meinderts, Willy Cools
Ondersteuner / assistent: Gerola Bakker, Sofie Donselaar

SO Groep 8 (paars)
Leerkracht: Margreet Kroets, Pamela Bongers
Ondersteuner / assistent: Jolanda Kampers

Overige medewerkers:

(Vak)leerkracht bewegingsonderwijs 

Niels van Rijn

(Vak)leerkracht euritmiebeweging

Mieke Besemboen

Logopedist

Maaike Hart


Het team wordt in de onderwijsuitvoering en begeleiding van de leerlingen geadviseerd en ondersteund door een:

Intern Begeleider

Pamela Bongers

Psycholoog

Francien van Zetten

Psychologisch medewerker

Irene van Rijbroek

Schoolarts

Ilse Schramel

Schoolmaatschappelijk werker

 


Deze laatste groep medewerkers vormt, samen met de directeur en de schoolleider, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De CvB stelt het ontwikkelingsperspectief vast en besluit over maatregelen ten aanzien van in-, door- en uitstroom en of er nader onderzoek moet worden verricht, bijvoorbeeld medisch- of psychodiagnostisch onderzoek. Dit gebeurt in overleg met en met toestemming van ouders/verzorgers.

De taken van de psycholoog, vanuit de beroepscode, zijn: observeren/onderzoek ten dienste van het  onderwijsleerproces, beleid (PMT), aanmelding, monitoren of ontwikkelingsperspectief / onderwijs- setting passend is, pedagogische vragen ouders/leerkrachten (inloopspreekuur). 

De taken van de psychologisch assistent zijn: TLV’s, ondersteuning psychologen op gebied van o.a. onderzoek en beleid.  


Directie en teams worden ondersteund door:

Management Assistent

Susanne Hoekstra

Administratief medewerker

Nadia el Amraoui


Vervanging en verlof medewerkers:

Leerkrachten en ondersteuners/assistenten zijn op vaste dagen in de groepen ingeroosterd. Daarnaast zijn er medewerkers die op bepaalde dagen ‘boventallig’ zijn en bij  ziekte en verlof collega’s kunnen vervangen.  Meerklank heeft in beperkte mate de mogelijkheid om invallers op te roepen uit een eigen invalpool.

Vrijwilligers

Erg blij zijn wij met onze vrijwilligers die hun ondersteuning geven aan ons onderwijs. Hun werk betreft zowel het verzorgen van extra onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld bij koor, lezen en schilderen) als het extra toezicht houden bij bijvoorbeeld het zwemmen. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract aangeboden. Aan alle vrijwilligers vragen wij een bewijs van goed gedrag. De schoolleider verzorgt de aanvragen en de overkoepelende begeleiding. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd van harte welkom!

Stagiaires

Jaarlijks krijgen we van PABO, MBO- en HBO-studenten verzoeken om een stageplaats. Wanneer de stage past binnen ons onderwijsplan, willen wij als school graag onze bijdrage leveren aan de nieuwe generatie onderwijsmedewerkers en bieden wij een stageplaats aan. Binnen (VSO) Meerklank is er een leerkracht met als taak schoolopleider. Zij coördineert de stages en begeleidt PABO-stagiaires. Daarnaast heeft iedere stagiair een praktijkopleider.