Schoolmaatschappelijk werker en school CJG-er

Heeft u vragen over vrijetijdsbesteding, naschoolse en vakantieopvang, logeren, vakanties en wonen. 
Of kunt u hulp gebruiken bij aanvragen van verschillende regelingen, zoals dubbele kinderbijslag, WLZ aanvraag, juridische maatregelen als bewindvoering, mentorschap dan kunt u terecht bij onze maatschappelijk medewerker of school CJG-er.

Heeft uw kind een WLZ indicatie, dan kunt u met al uw vragen terecht bij:
Gaby Verhoeven 
Telefoonnummer: 0614560964 
Mailadres: gabyverhoeven@wereldkidz.nl

Heeft uw kind nog geen WLZ indicatie, dan kunt u met al uw vragen terecht bij:
Nicole van Rooij
Telefonnummer: 0640617737, 
Mailadres: n.van.rooij@cjgzeist.nl

U kunt ook contact opnemen via de leerkracht of de IB-er, dan bellen wij u terug.