SO: Onderwijsaanbod

Op Meerklank gebruiken wij de zogenaamde CED-leerlijnen (Centrum Educatieve Dienstverlening), waarin de kerndoelen zijn uitgewerkt in vele tussendoelen. Deze leerlijnen zijn door ons aangepast en daardoor “Meerklank-eigen” gemaakt. Voor kinderen met een laag ontwikkelingsniveau gebruiken wij de zogenaamde Plancius-leerlijnen. Zo kan er steeds met kleine stapjes naar een volgend niveau en naar het einddoel toegewerkt worden. 

Er zijn groepsplannen voor alle belangrijke leergebieden. Voor de leerlingen die de CED-leerlijnen volgen zijn dit: rekenen, schriftelijke taal (lezen en schrijven), mondelinge taal, sociale en emotionele ontwikkeling, leren leren en wonen/vrije tijd. Voor de leerlingen die de Plancius-leerlijnen volgen, zijn er werkplannen voor sociale en emotionele ontwikkeling, communicatie en zelfredzaamheid. Er is ook een werkplan voor een deel van de nieuwe leerlijn relationele en seksuele vorming. Meerklank is bezig met de geleidelijke invoering van deze leerlijn. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gewerkt aan de overige leergebieden.

Lees meer over: