VSO 2A

De rots en water training

door Solveigh Sleeuwenhoek

Zo ​ de​ ​ kop​ ​ is​ ​ eraf,​ ​ de​ ​​eerste ​ ​weken ​ van​ ​ ​kennismaken ​ vliegen​​ ​voorbij. ​ In​ ​​onze ​ ​klas ​ zijn​ ​ er​​ 10​ kinderen ​ die​ ​ vorig​ ​ jaar​ ​ in​ ​VSO​​ ​1​ ​zaten​ ​en​ ​2​ ​nieuwe​ ​leerlingen.​ ​Wiebe​ ​en​ ​Senna ​ B​ ​ raken aardig gewend​ ​en​ ​hebben​ ​hun​ ​plekje​ ​gekregen​ ​in​ ​de​ ​klas.​ ​We​ ​beginnen​ ​​in​ ​een goed​ ​ritme​ ​te​ ​raken.​ ​De ​​nieuwe​ ​school​ ​geeft​ ​een​ ​goed​ ​gevoel​ ​en​ ​wordt al​ ​een​ ​beetje ‘gewoon​ ‘​​.​
Nieuw​ ​is​ ​de​ ​rots​ ​en​ ​water​ ​training.​ ​Hierbij​ ​leren​ ​we​ ​op​ ​speelse​ ​manier​ ​een​ ​aantal​ ​vaardigheden:

  • zelfvertrouwen 
  • respect ​ naar​ ​ elkaar
  • ​stevig​ ​staan 
  • voor​ ​jezelf​ ​opkomen
  •  je​ ​grens​ ​aangeven
  •  samenwerken 
Ook​ ​doen​ ​een​ ​aantal​ ​middenbouw ​ kinderen​ ​ mee​ ​ aan​​ groepsdoorbroken​ ​ vakken​ ​ en​ ​ ​wordt ​ de​ interne ​ stage​ ​ voor​​ ​hen​ ​voorbereid. ​ ​Na ​ ​de ​ herfstvakantie​ ​ zal​​ het ​gaan​ ​​starten.​ ​Dit​ ​vinden​ ​ze​ ​heel spannend. ​ We​ ​ oefenen​ ​ nu​ ​ goed​ ​ ​in ​ de​​ klas​ ​ met​ ​ de​ ​ klassentaakjes.​ ​​Deze​ ​worden​ ​beoordeeld​ ​en besproken ​ op​ ​ de​ ​ vrijdag: “Wat ​​doe​ ​ik​ ​al​ heel​​ goed​​ ​en​ ​wat​ ​moet​ ​ik​ ​anders​ ​aanpakken?”
De​ ​kinderen​ ​gaan​ ​dit ​​jaar​ ​verder​ met​ ​ leren​ ​ kijken​ ​ ​naar ​ ​elkaar. ​Ze leren elkaar ​ ​ een​ ​ compliment​ ​ te​ ​ geven.​ Ze kijken daarbij niet ​ meer​ ​ alleen​ ​naar​ ​een ​​uiterlijk​ maar​ ​ ook​ ​ naar​ ​ wat​ ​ iemand​​ goed​ ​ kan.​ ​ ​Hiervoor ​ ​hebben we ​ de​ ​ kanjer​ ​ van​ ​ de​ ​ week.​ ​ ​Deze​ persoon​​ krijgt​ ​​elke ​ dag​ ​ een​ ​ compliment.​
We​ ​hebben​ ​met​ ​elkaar ​​gekeken​ wat​​ ​we​ ​nodig​ ​hebben​ ​om​ ​er​ ​een​ ​super​ ​leuk​ ​jaar​ ​van​ ​te​ ​maken en ​ dit​​ ​vastgelegd​ ​in​ ​onze​ ​groepsafspraken.
We​ ​hebben​ ​er​ ​zin​ ​in​ ​om​ ​samen​ ​dit​ ​schooljaar​ ​tot​ ​een​ ​groot​ ​succes​ ​te​ ​maken.

 Met​ ​vriendelijke​ ​groet, Ria,​ ​Nikki,​ ​Han​ ​en​ ​Solveigh  

Terugblik op schooljaar 2016-2017

In de maanden januari en februari van 2017 zijn we op het VSO op de Slotlaan bezig geweest met het thema oneindigheid. Op allerlei manier is dat onderwerp onderzocht. Wij in VSO 1 zijn op ontdekkingsreis gegaan naar ons heelal. Deze reis hebben we 14 maart afgesloten met een bezoekje aan de sterrenwacht Sonnenborch in Utrecht. Het was geweldig om door een 100 jaar oude telescoop te kijken door een dak dat rond draaide en open kon. Ook de uitleg over hoe de aarde en maan om de zon draaien werd prachtig in beeld gebracht. In het planetarium werden we ondergedompeld in ons heelal met draaiende sterrenbeelden. Iedereen genoot en zat vol met vragen. Deze vragen hadden we ook op school voorbereid. We kwamen tot een leuke ontdekking. Zo vroegen we ons af of je op de maan 10 seconden zonder kleren kon. Wij dachten dus van niet maar dat bleek wel te kunnen, alleen 2 minuten en niet langer! Het was een geweldig uitje op een mooie dag die we lunchend afgesloten hebben in het Tivolipark.


Leerlingenraad

In VSO 1 op de Slotlaan zijn wij druk bezig met de verkiezingen van de leerlingenraad. Deze wordt voor het eerst opgezet en de leerlingen zijn heel enthousiast. Uit elke klas komt 1 kandidaat en 1 reserve kandidaat. Alle leerlingen die graag gekozen willen worden, maken een poster met redenen erop waarom er op hun gestemd moet worden. Dan gaan we met elkaar stemmen met een echte stembus wie onze afgevaardigde moet worden.

In de klas zijn al een heleboel acties benoemd waarom een leerlingenraad handig is en wat zij graag willen. Bovenaan staat een extra schoolfeest.

Ook begrippen als voorzitter, notulen, afspraken nakomen, klas vertegenwoordigen, vergaderen komen langs. Het is leuk om te zien hoe enthousiast iedereen is.

Kom gerust eens langs om onze posters te bekijken.
Hartelijke groet, Marja en Sofie