De school

Meerklank is een openbare school met twee locaties: één voor Speciaal Onderwijs (SO) en één voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Beide locaties zijn gevestigd in Zeist. 

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland).
WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 28 schoollocaties waaronder één school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz  liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. 

WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook www.wereldkidz.nl.

Organogram MeerklankAfkortingen:
GMR : Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
MR    : Medezeggenschapsraad
OR    : Ouderraad
OOP : Onderwijs Ondersteunend Personeel

Het aantal leraren heeft direct te maken met de gemiddelde groeps- of klassengrootte en de diversiteit aan leerlingen: leerlingen met een 'basis' ondersteuningsbehoefte categorie 1 en leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, categorie 2 en 3. 

SO
De gemiddelde groepsgrootte is 8-10 leerlingen per groep. 

VSO
De klassengrootte varieert: van 7-10 leerlingen voor klassen met leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, en 10-14 leerlingen voor klassen met basis- en gemiddelde ondersteuningsbehoefte. De klassen waarin leerlingen ook externe stage lopen, kunnen iets groter zijn.

SO en VSO
Ook het aantal onderwijsassistenten, ondersteuners en deskundigen wordt bepaald door de financiering op grond van de verschillende leerlingen. Naast deze medewerkers van Meerklank zijn er zorgmedewerkers van Reinaerde en Amerpoort op school aanwezig voor het leveren van extra zorg, die niet uit onderwijs wordt bekostigd. Deze zorg dient altijd om het behalen van onderwijsdoelen mogelijk te maken.