Wetten, regelingen

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

De voorwaarden zijn:

 • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
 • Uw kind woont bij u thuis
 • Uw kind heeft intensieve zorg nodig

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies. U hoeft dit advies niet zelf aan te vragen bij CIZ. De SVB schakelt CIZ in als zij de aanvraag om dubbele kinderbijslag van u hebben ontvangen.

Wilt u dubbele kinderbijslag aanvragen voor uw thuiswonende kind dat intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u dit via Mijn SVB aanvragen.
Ga naar de website van SVB

Vul de aanvraag in op het beeldscherm. Stap voor stap wordt u door het formulier geleid. Met uw DigiD ondertekent en verzendt u uw aanvraag.


Hervorming langdurige zorg

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze nieuwe regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en verzorging en verpleging aan huis.

De website Hoeverandertmijnzorg.nl geeft uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

Ga naar de website ‘Hoe verandertmijnzorg.nl‘ ►


Informatieboekje ‘Meerderjarig en beperkt’ (MEE)

Voor jongeren met een beperking moet, als ze meerderjarig worden, veel geregeld en aangevraagd worden. Daar helpt de school u mee en ook MEE helpt een handje. Het is goed zaken tijdig te regelen. Voor u het weet is uw kind volwassen en zijn de schooljaren voorbij.

Download de meerderjarig en beperkt (941kB)


Wegwijzer

In Nederland is veel geregeld. Er zijn talloze instanties waar u terecht kunt. Maar waarvoor en waar?

De wegwijzer van de overheid:
Regelhulp ►


Belangrijke wetten en financiële regelingen


Het persoonsgebonden budget (pgb)

Overweegt u een pgb en vraagt u zich af of u geschikt bent voor een pgb?
Doe dán de pgb-test. 

Het persoonsgebonden budget (pgb) geeft vrijheid en ruimte. Maar het werken met een pgb betekent ook veel verantwoordelijkheid: zelf overeenkomsten sluiten met zorgverleners, uitgaven plannen en beheren, verantwoording afleggen. 

Met de pgb-test kunt u zélf onderzoeken of een pgb bij u past.

Meer informatie over het pgb bij Regelhulp ►
Meer informatie overhet pgb bij Per Saldo ►


Belastingvoordeel en andere inkomensondersteuning

Een handige website is Meerkosten.nl
De website Meerkosten.nl is een initiatief van Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, in samenwerking met MEE Nederland en de Ango. (Ieder(in) heette voorheen CG-raad)

U vindt hier info over:

 • De aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting
  • Geld terug over het jaar 2013
  • Aftrek specifieke zorgkosten
  • Andere belastingvoordelen
 • De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg)
 • Andere financiële regelingen

Meer informatie

Kijk ook bij Links ►