VSO ZO klas

Schooljaar 2023-2024

Januari

In de ZO klas gebeurt veel vanuit ondersteunende communicatie. Hierdoor begrijpen de leerling en leraar elkaar onderling beter en helpt het om passend onderwijs te bieden. De leerlingen maken inmiddels uitstapjes naar andere klassen, individueel, en als het nodig is met extra ondersteuning vanuit de ZO klas.Het is een mooi inclusieproces binnen de school waarbij de leerlingen groei mogen doormaken aan andere leerlingen in andere settings. Deze stappen variëren overigens van een klein moment, bijvoorbeeld één lied, tot een heel ochtend- of middagprogramma. 

En met de mogelijkheid om terug te gaan naar hun veilige setting binnen de ZO klas. 

Ook doen we mee aan belangrijke grote schoolactiviteiten zoals het schaatsen in januari en het zwemmen op woensdag. Ondanks onze locatie buiten het schoolgebouw hebben wij een unieke, warme plek binnen de school. Het is een mooie leeromgeving.

 

 

Oktober

Ondersteunende Communicatie van Meerklank gebruiken wij maar al te graag in onze klas. Over de twee vormen Pictogrammen en NMG, Nederlands met Gebaren, schrijf ik hieronder iets meer.

Onze pictogrammen gebruiken we standaard voor ons dagprogramma. Deze vorm van communicatie wordt vooral ingezet als ‘geheugensteun’ en ter vervanging of ter ondersteuning van geschreven taal. We verwijzen de leerlingen regelmatig naar het programmabord.  

NmG, Nederlands met Gebaren, wordt gebruikt om de gesproken taal te ondersteunen.  Tegenwoordig krijgen ouders en verzorgers via de Parro-app ook wekelijks de gebaren van de week.

 

Schooljaar 2022-2023Koken

Onze kooklessen bestaan uit overzichtelijke handelingen waarbij aandacht is voor verschillende sensomotorische aspecten zoals hard, zacht, warm, koud, proeven enzovoort. Op de foto maken we een gebakken eitje. Dat is best nog een complex gebeuren. Ook hygiëne krijgt hierin aandacht. Schoon werken en handen wassen, maar ook afwassen en opruimen hoort erbij. Dat is misschien veel, maar er is altijd hulp waardoor je veel kan leren door proberen en te doen.

De Zorg Onderwijs Klas heeft deze lente een prachtig schoolplein cadeau gekregen van de Rotaryclub. Het was eerst een zanderig vlak met onkruid. Nu is het betegeld, beschut en beplant. Er staat ook een grote picknickbank. Met het warme weer is dit plein meer dan welkom voor ons, want in het noodlokaal loopt de temperatuur erg op. We doen er vooral ook veel activiteiten vanuit ‘bewegend leren’. Deze vorm van leren activeert de leerlingen zowel cognitief als motorisch en we creëren hiermee een spelmoment. Dankjewel Rotaryclub

         
 

Februari
  

In de zorg- onderwijsklas zoeken we naar een gewenste afstemming met onze omgeving. Er is continue zorg en ondersteuning in een afgestemde omgeving om het leer- en ontwikkelvermogen te stimuleren. Zo zijn er telkens verwachtingen om mee te doen met de aangeboden activiteiten. En dan blijkt dat er al lerende erg veel te genieten valt. Zoals torens bouwen van blokken, en die vervolgens weer omver werpen. 

En na de activiteit even op de bank tot rust komen. Dan is een liedje op de gitaar een aangename prikkel op het goede moment. Niet moeten maar mogen luisteren, hoe fijn is dat. 

 

                                                                                                                                           
December 2022

 

 

De ZO-klas (zorg-onderwijs klas) heeft na de herfstvakantie een flinke verandering van personeel doorgemaakt. Een zorgmedewerker en leerkracht hebben afscheid genomen, en er zijn ook weer een nieuwe zorgmedewerker en leerkracht gekomen. Zij brengen ook weer frisse ideeën met zich mee. In ons bijzondere lokaal net buiten het schoolgebouw werken we in lessen aan verschillende zaken zoals zelfzorg, meedoen met het programma, muziekles, knutselen en het oefenen van sociale en motorische vaardigheden. Omdat het voor de nieuwe mensen ook ‘echt’ nieuw voelt en er een fijne energie is ervaren we dat we de ingeslagen weg  op een positieve manier voortzetten. We hebben daarom  een nieuwe deurposter gemaakt met de slogan “ZO IS GOED OP WEG”. 

 

Hier gaan we in 2023 met zijn allen vol goede moed mee door.