Stage bureau

Inpakwerkzaamheden op Meerklank

Sinds vorige week is ‘de kas’ omgebouwd tot Arbeidstraining ruimte. Hier wordt door alle klassen in kleine groepjes, bij toerbeurt, pelpinda’s ingepakt. Er is 125 kg bezorgd en de bedoeling is om 500 zakjes te vullen. Dit betekent 250gr afwegen, zakjes dichtvouwen en plakken. We houden via een thermometer bij hoeveel er al gedaan zijn en dat is al heel veel! Vandaag misschien wel de laatste stuks…. eigenlijk vinden de leerlingen dat wel jammer!

Gelukkig mogen er ook nog kaarsen ingepakt worden. Het kaarsen atelier heeft al 150 kaarsen gegoten en er moeten er nog 60 bij! Ook worden bij de lessen Houtbewerking Waxine lichtjes gemaakt die ook in het Kerstpakket gaan.

Samen met een aantal Zeister Maatschappelijke organisaties vullen wij 1000 kerstpakketten met vnl zelfgemaakte producten. Naast onze school zijn Abrona, Reinaerde,de BIGA, Bartimeus, VSO Heuvelrug en het Seyster college betrokken bij dit project.
Hierbij heeft Samen voor Zeist voor de verbinding gezorgd.

Kerstpakketten
Behalve de producten die wij met de leerlingen leveren, mogen wij ook meewerken aan het inpakken van de Kerstpakketten. Dit gaat gebeuren bij de BIGA, waar een aantal leerlingen van 3A ook een groepsstage lopen. Al met al biedt het hele mooie leermomenten voor onze leerlingen en een belangrijke Maatschappelijke betrokkenheid voor Meerklank in de Zeister samenleving
We hebben 2 afnemers van de pakketten, maar er zijn nog 100 exemplaren beschikbaar. Mocht u een bedrijf weten die nog Kerstpakketten nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Ria Pastoor.

Een uniek kerstpakket met een bijzonder verhaal voor uw medewerkers en tegelijk iets goeds doen voor Zeist? Een zinvolle dagbesteding bieden aan cliënten van Abrona, Bartiméus en Reinaerde en werkervaring voor de leerlingen van VSO Heuvelrug College , VSO Meerklank en Seyster College in samenwerking met Biga Groep BV?

• een houten vogelhuisje gemaakt door cliënten van Bartiméus en Reinaerde; met aan de voorkant
het wapen van Zeist
• een houten waxinelichthouder gemaakt door leerlingen van VSO Heuvelrug College, VSO
Meerklank en Seyster College
• een set van twee pyramide kaarsen gemaakt door Bartiméus, Abrona, Reinaerde en VSO Meerklank
• pompoenen chutney door Bartiméus
• doppinda's (ook voor menselijke consumptie) in porties verpakt door leerlingen van VSO Meerklank
en VSO Heuvelrug College
• set speelkaarten; de afbeeldingen zijn gemaakt door cliënten van Abrona en Reinaerde in het kader
van de expositie Slot Zeist Outside In
• de kerstpakketten worden begin november onder begeleiding van Biga Groep BV ingepakt door
leerlingen van Seyster College, VSO Heuvelrug College en VSO Meerklank (ingezet als
werkervaringsplek).

Producten die we extra hebben opgenomen in het pakket zijn sap, wijn en/of bier, toastjes, servetten en kaas (om het pakket compleet te maken voor een borrelmoment). De opbrengst van de verkoop van de wijn (Roparun) en het Slotbier (via Rotary) gaat naar een goed doel: die van Roparun (de wijn) gaat naar de instellingen die gericht zijn op kankerpatiënten. En de opbrengst van het bier komt ten goede aan lokale Zeister projecten.

Partners van Samen voor Zeist hebben voor u de handen ineengeslagen en een zo divers en kwalitatief mogelijk kerstpakket voor u samengesteld. Uw opdracht levert zinvol (productie)werk op voor de dagbestedingen en scholen en extra werk in de vorm van logistiek en assemblage.

Prijs kerstpakket versie bier € 49,99 incl. BTW
Prijs kerstpakket versie wijn en bier € 54,00 incl. BTW.
Kies voor het Zeister kerstpakket:Van het Stagebureau

Groepsstage

Als voorbereiding op de externe stage, beroepsoriëntatie en uitbreiding van de leefwereld volgen leerlingen van het 2e leerjaar middenbouw in 3A een groepsstage bij de BIGA in Zeist
Onder begeleiding van juf Nikki oefenen 5 leerlingen op de afdeling Defensie in het sorteren/inpakken/verknippen etc van materialen van Defensie die hergebruikt gaan worden.
Behalve de uitdaging die deze artikelen op de leerlingen heeft, vinden J.S.S.F. en E het heel stoer dat zij buiten de school in een echte werkomgeving mogen werken. Daar hoort pauze houden in de grote kantine ook bij!

Interne stage

 In het 1e jaar in de middenbouw wordt in het nieuwe schooljaar een start gemaakt met de interne stage. Gedurende het schooljaar worden er verschillende stages aangeboden van 90 minuten per week, aansluitend bij het uitstroomprofiel van de leerling.
De stages worden besproken met de stage coördinatoren + leraren van de middenbouw voor de start van het nieuwe schooljaar (voor de zomervakantie).
In het 2e jaar in de middenbouw krijgen de leerlingen meerdere stages van 1 dagdeel per week.

B-stroom:

Het aanbod van interne stage is hetzelfde als de A stroom, behalve de begeleiding. Deze wordt het 1e jaar in de Middenbouw door de eigen leerkracht begeleid en wordt langzaam opgebouwd naar maximaal 60 minuten.
In het 2e jaar Middenbouw worden de stages door de interne stagebegeleiding in-getraind en begeleid.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling, worden deze opgebouwd naar 45 min voor ED en 90 min voor LAD uitstroom leerlingen.
In de Bovenbouw wordt het aanbod naar vermogen verder uitgebreid en aangeboden gedurende een dagdeel (ochtend/middag).

Mogelijke interne stage

 • Huishoudelijk werk
  ( afwas, geleverde boodschappen opruimen, schoonmaken, tafels en stoelen schoonmaken,dweilen en moppen,vegen, etc.)
 • Horeca-activiteiten
  (koffie en thee zetten en serveren etc)
 • Agenda beheer m.b.t. bezetting vergaderruimtes
 • Vergaderingen/ouderavond voorbereiden
 • Kantine werkzaamheden/tafels dekken /bestek poleren.
 • Voorraad bijhouden/spiegelen/aanvullen(boodschappen doen)
 • Bio bakken schoonmaken
 • Afwas machine/Professionele vaatwasmachine
 • Verzorgen van de was/strijken/opvouwen
 • Kantoorwerkzaamheden
  ( papier versnipperen, kopiëren, lamineren, etc.)
 • Leerling administratie
  (de klassen langs gaan met de presentie-zwemlijsten)

De interne stages worden volgens een bepaalde opbouw aangeboden, passende bij het niveau en het uitstroomprofiel van de leerling. Volgens vaste stappenplannen worden vaardigheden in-getraind en stapsgewijs verder uitgebreid. Hierbij zijn de werkhouding, zelfreflectie, oefenen sociale vaardigheden en hygiëne, de basis van waaruit gewerkt wordt.

Externe stage

Na de zomervakantie zijn de meeste leerlingen van 4A en een leerling van 4B weer gestart met een nieuwe stage. Een enkeling had pech omdat het nog niet gelukt was om een stageplek te vinden, vooral voor de BA hoge AD uitstroom is het niet eenvoudig en vraagt het tijd om een passende stageplek te vinden. Ook kwam er voor een leerling helaas net voor de start een afzegging van een stagegever!
Uiteindelijk is het goed gekomen en inmiddels hebben alle leerlingen van 4A 2 stage dagen.
Van de 1e jaars Bovenbouw van 3A is een enkeling al gestart en volgt de rest na de herfstvakantie met 1 dag stage op dinsdag. Alhoewel het voor alle leerlingen spannend is om aan een nieuwe stage te beginnen is het voor sommige 1e jaars toch wel een hele drempel die ze over moeten!
Het is mooi om te zien wat het al snel aan ontwikkeling laat zien door de nieuwe ervaring die ze opdoen, waarbij ze ‘collega’s’ hebben en er een ander appèl op ze wordt gedaan. Het heeft een opvallende invloed op het gevoel van eigenwaarde!
Hieronder een overzicht van de leerlingen en hun huidige stageplaatsen. Vanwege het AVG zijn de namen afgekort.

Stage Leerling

’t Lichtpunt’ zalencenrtum/restaurant Abrona:                    L.
Post en Papier kantoor/inpak werk Abrona:                       B.
‘Bij Johannes’ Keramiek/Horeca Abrona:                           R.
Tuincenrtum Abbing:                                                           E.
Wooncentrum Maria Dommer Maarssen:                           R.
De Bijzonder Taartenfabriek Zeist:                                      E.
Kapsalon Cut & Go:                                                             A.
De Versmarkt van Samen in Zeist:                                      V.
Emmaus Kringloop Bilthoven:                                              T.
Bijenakker:                                                                           J.
Tuinderij de volle Grond:                                                      J.
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg:                                         A.
Atelier Buitengewoon:                                                           B.
Sportcomplex de Meerpaal/Krachtfabriek:                            D.
Samen in Zeist/ restaurant “bij de Tijd”:                                F.
Kinderboerderij de Brink:                                                      G.
Maxima manege:                                                                  J.
Biga, groenvoorziening:                                                        P.
Liz Hartel:                                                                              A.
Reinaerde ,groenvoorziening:                                               P.

Namens het stagebureau Mariette van Meeteren, Ria Pastoor en Janita Pranger