Links

 


Hoe en waar zorg aanvragen?

Op de website zorgverandert.nl kunnen jongeren met een beperking informatie vinden over hoe en waar zij zorg kunnen aanvragen. Verder vindt u:

  • een vragenlijst
  • tips
  • voorbeelden en
  • filmpjes

De website is gemaakt door de grote belangenbehartigers voor mensen met een beperking met steun van de rijksoverheid.


Onderwijs

Leer elders op de site over het nieuwe beleid Passend onderwijs.


Organisaties voor mensen met een beperking en hun ouders/verzorgers

Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking.

KansPlus
KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten is dé vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. KansPlus staat mensen met raad en daad bij. KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap. En KansPlus biedt mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de vele activiteiten in het hele land.

BOSK
De BOSK is dé vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

Autisme
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

De organisatie ‘Geef me de 5‘ (methode Colette de Bruin) biedt lezingen & themadagen, cursussen (voor ouders, zorgverleners, begeleiders, leerkrachten, hulpverleners, artsen, IB-ers, gedragsdeskundigen enz.), systeem behandeling / gespecialiseerde begeleiding autisme, dagbesteding en deeltijd begeleiding van pubers en adolescenten en producten.

Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
De EVN is de landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. U kunt hier terecht voor informatie, advies en een luisterend oor.
Website: www.epilepsievereniging.nl.

Kennisnet speciaal onderwijs
Deze (overheid)website is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws.