Links

Schoolmaatschappelijk werk Meerklank

De maatschappelijk werker voor ouders van Meerklank is Jacqueline Zandt. Zij is verbonden aan MEE Utrecht, Gooi en Vecht en lid van de Commissie van Begeleiding van Meerklank. Jacqueline kan u bijvoorbeeld helpen bij vragen rond vrijetijdsbesteding, weekend- of vakantieopvang, toekomstige dagbesteding en ondersteuning in de thuissituatie.

Jacqueline is bereikbaar via telefoon: 06-41413008, of via e-mail:
jzandt@mee-ugv.nl


button_MEEMEE Utrecht, Gooi en Vecht – sociale kaart
biedt gratis informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE heeft een handige ‘sociale kaart’ waarmee u eenvoudig organisaties kunt vinden.

Sociale kaart van MEE


logo-zeistGemeente Zeist – Sociale kaart
Hier kunt u terecht voor verschillende mogelijkheden voor zorg en hulp voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gemeente Zeist – Sociale kaart


Hoe is de zorg en ondersteuning per 2015 georganiseerd?

Ga naar de website van de rijksoverheid »

Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de wet Langdurige Zorg (WLZ). Heeft uw kind blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. U kunt dan kiezen voor een persoonsgebonden budget of gebruik maken van zorg in natura.

Zorg in natura is zorg door een zorginstelling of zorgaanbieder die u zelf uitkiest. Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat u de zorg krijgt waar u een indicatie voor hebt, ook al moet daar eerst een andere zorgaanbieder voor worden ingeschakeld.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de zorg regelen die voor uw kind nodig is. U krijgt een geldbedrag waarmee u zorg, hulp of begeleiding kunt inkopen.

Rijksoverheid
Per Saldo
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
Hier is veel informatie te vinden, ook als je niet lid bent.


Hoe en waar zorg aanvragen?

Op de website zorgverandert.nl kunnen jongeren met een beperking informatie vinden over hoe en waar zij zorg kunnen aanvragen. Verder vindt u:

  • een vragenlijst
  • tips
  • voorbeelden en
  • filmpjes

De website is gemaakt door de grote belangenbehartigers voor mensen met een beperking met steun van de rijksoverheid.


Onderwijs

Leer elders op de site over het nieuwe beleid Passend onderwijs.


Organisaties voor mensen met een beperking en hun ouders/verzorgers

Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking.

KansPlus
KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten is dé vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. KansPlus staat mensen met raad en daad bij. KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap. En KansPlus biedt mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de vele activiteiten in het hele land.

BOSK
De BOSK is dé vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

Autisme
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

De organisatie ‘Geef me de 5‘ (methode Colette de Bruin) biedt lezingen & themadagen, cursussen (voor ouders, zorgverleners, begeleiders, leerkrachten, hulpverleners, artsen, IB-ers, gedragsdeskundigen enz.), systeem behandeling / gespecialiseerde begeleiding autisme, dagbesteding en deeltijd begeleiding van pubers en adolescenten en producten.

Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
De EVN is de landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. U kunt hier terecht voor informatie, advies en een luisterend oor.
Website: www.epilepsievereniging.nl.

Kennisnet speciaal onderwijs
Deze (overheid)website is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws.