MR (medezeggenschapsraad)

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.

In de MR praten en, op onderdelen, beslissen ouders en personeel mee over zaken die van belang zijn voor de school. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Mocht u inlichtingen willen over de MR of mocht u zelf lid willen worden, neemt u dan contact op met de voorzitter. Ook indien u graag een onderwerp over de school besproken wilt hebben of u een mening over een onderwerp wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met de voorzitter. De MR van de school onderhoudt contact met de GMR van WereldKidz.


MR-vergaderingen   

De volgende vergaderingen vinden plaats op:

 • 11 oktober 2021
 • 13 december 2021
 • 14 februari 2022 (met klankschaal)
 • 14 maart 2022
 • 25 april 2022
 • 30  mei 2022 (met Klankschaal)
 • 27 juni 2022

 

 • Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locaties:
SO Zeist, Van Renesselaan 30A-1
VSO Zeist, ingang/parkeerplaats Oude Arnhemseweg (tegenover 260)

Wilt u een keer een MR-overleg bijwonen, stuur a.u.b. een e-mail naar: MRMeerklank@wereldkidz.nl.

Wilt u nadere informatie over notulen, uw mening over een onderwerp doorgeven of een onderwerp op de agenda hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter: MRMeerklank@wereldkidz.nl


Notulen en jaarverslagen MR;


MR-leden

Namens de ouders:

 • Erik Janmaat (SO)
 • Anouk Sjardin (VSO)
 • Vacature (VSO)

Namens de school:

 • Solveigh Sleeuwenhoek (VSO, voorzitter)
 • Karen Ridderikhoff (VSO, secretaris)
 • Karoline Lamme (SO)

 

MR leden vertellen iets over zichzelf:

 

Ik ben Solveigh Sleeuwenhoek en werkzaam op het VSO in groep 3/4b. Sinds vorig jaar ben ik lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken met alle ontwikkelingen binnen onze school maar ook de ontwikkelingen van buitenaf die invloed op onze school hebben.

Contact met ouders en horen wat zij vinden , vind ik een belangrijk onderdeel van mijn werk. Dit kan je prima combineren in de MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wereldkidz heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin het medezeggenschap met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. de scholen van Wereldkidz zijn opgedeeld in clusters. Ieder cluster heeft zijn eigen vertegenwoordiging in de GMR. Meerklank (als enige school voor Speciaal Onderwijs binnen Wereldkidz) vormt een eigen cluster. Solveigh Sleeuwenhoek vertegenwoordigt Meerklank in de GMR.