Groepen

De​ ​A-stroom​ ​(voorheen​ ​locatie​ ​VSO​ ​Zeist,​ ​Slotlaan) 

In​ ​basis​ ​zitten​ ​in​ ​deze​ ​stroom​ ​leerlingen​ ​van​ ​12​ ​jaar​ ​tot​ ​18/20 jaar​ ​voor​ ​wie​ ​de​ ​CvB​ ​het​ ​ontwikkelingsperspectief​ ​Arbeid (beschermd)​ ​of​ ​Dagbesteding​ ​(Arbeidsmatig)​ ​heeft​ ​vastgesteld. Een​ ​enkele​ ​leerling​ ​als​ ​perspectief​ ​Dagbesteding​ ​(Licht arbeidsmatig).
De​ ​stroom​ ​bestaat​ ​dit​ ​schooljaar​ ​uit​ ​de​ ​volgende​ ​groepen​ ​met de​ ​daaraan​ ​gekoppelde​ ​uitstroombestemmingen.


De​ ​B-stroom​ ​(voorheen​ ​locatie​ ​VSO​ ​Bosch​ ​en​ ​Duin,​ ​Baarnseweg) 

De stroom VSO Bosch en Duin biedt in basis plaats aan leerlingen van 12-20 jaar voor wie de CvB het ontwikkelingsperspectief Dagbesteding (licht arbeidsgericht of ervaringsgericht) - heeft vastgesteld. De aangeboden onderwijsarrangementen sluiten aan bij de specifieke leerbehoefte van deze leerlingen. Er wordt gewerkt in kleine klassen (gemiddeld 8 leerlingen), er wordt stevig ingezet op de ondersteuning in de groep in een veilige, prikkelarme leeromgeving en in een beschermend en opvoedend onderwijsklimaat. De pedagogische aanpak is specifiek gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het tempo is aangepast aan de onderwijsbehoefte. Door voldoende duidelijkheid en structuur in het dagritme wordt ‘leren leren’ mogelijk. Tegelijkertijd is er voldoende uitdaging: boodschappen doen in het kader van de praktijklessen, er wordt gewerkt op de buitenterreinen​ ​rond​ ​de​ ​school​ ​en​ ​er​ ​is​ ​voldoende​ ​gelegenheid​ ​voor​ ​interne​ ​en​ ​externe​ ​stages. 
De​ ​stroom​ ​bestaat​ ​dit​ ​schooljaar​ ​uit​ ​de​ ​volgende​ ​groepen​ ​met​ ​de​ ​daaraan​ ​gekoppelde uitstroombestemmingen. Bij het samenstellen van de klassen is rekening gehouden met leeftijd, het uitstroomperspectief en de daarop samen te stellen onderwijsarrangementen. De klassen blijven zo veel mogelijk bij elkaar, het kan zijn dat groepen leerlingen van bepaalde klassen bij elkaar gaan aansluiten, bijvoorbeeld tijdens​ ​de​ ​gymlessen. 

Portfolio 

In de loop van het schooljaar verzamelen alle leerlingen (foto’s van) schoolwerk in hun portfolio, dat hun bezigheden en hun ontwikkeling van dat jaar weerspiegelt. Aan het einde van het schooljaar nemen​ ​de​ ​leerlingen​ ​hun​ ​portfolio​ ​mee​ ​naar​ ​huis.