Actueel

Meerklank heeft status van Gezonde School

Onze school, Meerklank, is gezond!


Meerklank SO en VSO  hebben het vignet Gezonde School behaald, met als themacertificaat , Relaties en Seksualiteit. 

Met het behalen van dit themacertificaat laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!


Het afgelopen schooljaar hebben wij, de expertisegroep Relationele en Seksuele Vorming, onze school opgegeven om mee te doen met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit. De Stimuleringsregeling werd ons toegekend!

Mooi dat we activiteiten die we al uitvoerden, konden verdiepen en uitbreiden met de financiële bijdrage vanuit de Gezonde School.

We hebben o.a. nieuwe materialen aangeschaft (boeken, puzzels, nieuwe methode, spelen, concreet materiaal), de  theatervoorstelling Krrrrrriebels op het VSO georganiseerd (op het SO komt er nog een voorstelling), scholingen gevolgd, ouderavonden georganiseerd en de aanvraag voor het themacertificaat gedaan.

De aanvraag heeft uiteindelijk geresulteerd in het behalen van het certificaat.


Zowel op het SO als op het VSO vinden wij het belangrijk dat er lessen worden gegeven m.b.t. relationele en seksuele vorming. Door het geven van deze lessen  krijgen de leerlingen meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en seksualiteit (onderwerpen als verliefdheid en seksuele geaardheid worden bespreekbaar gemaakt), ontwikkelen zij adequate waarden en normen en leren zij respectvol met elkaar om te gaan. Tevens is ons doel dat door het geven van deze lessen de weerbaarheid en sociale veiligheid van onze leerlingen wordt vergroot. 


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Media
  • images