Kleuters

Groei van de kleutergroep niet te stuiten!

Zou het aan het nieuwe, ruime gebouw liggen - de mooie Azaria school - of is er een andere reden waarom de kleutergroep enorm aan het groeien is?
In Bosch en Duin bestond de groep uit 6 kinderen. De start na de kerstvakantie bracht een nieuwe school, een nieuw lokaal, een nieuwe speelplaats en maar liefst 4 nieuwe kinderen!
De oudere kinderen vervulden een grote rol in het aanleren van de liedjes en de vaste gewoontes in de klas. En de jongere kinderen groeiden bijna vanzelf in hun nieuwe jasje.
Dagelijks zijn er ontwapende momenten, ontstaan er nieuwe spelmomenten en inspireren de kinderen elkaar in het leren vragen, luisteren en wachten op hun beurt.
We zien de kinderen groeien en open gaan en leren van elkaar.
Natuurlijk hebben we als kleuterteam een rol in het geheel. De groep moet veilig zijn voor iedereen met duidelijke regels. STOP HOU OP is een terugkerende regel die de kinderen helpt om elkaar te corrigeren zonder te gillen of handtastelijk te worden.
De liedjes tijdens de overgangsmomenten ondersteunen een soepele overgang van zitten in de kring naar met je stoeltje aan de tafel om te gaan bakken of schilderen.
Alles helpt om in een fijne sfeer de dag met elkaar te beleven en gaandeweg veel te leren!!
Nog een week dan is het krokusvakantie en zijn alle kinderen helemaal thuis in de groep.
En dat is maar goed ook! Want na de vakantie komen er weer nieuwe kinderen bij.
We kunnen dan vaker in kleinere groepen gaan werken.
Een nieuwe uitdaging voor ons allemaal...