Groep 7/8 (blauw)

In de blauwe groep zijn er dit jaar vier nieuwe leerlingen bijgekomen.
We zijn een klein klasje met zes leerlingen.
De leerlingen zijn na zeven weken gewend. In de klas kunnen ze volop werken aan alle doelen die dit jaar behaald moeten worden.
De leerlingen horen nu bij de oudste leerlingen van de school. Daar hoort bij dat er veel gewerkt wordt aan de zelfstandigheid. Aan de doelen bij jezelf blijven en zo taakjes doen in de klas en buiten de klas wordt veelvuldig gewerkt.
Bij het rekenen wordt met het digibord gewerkt. De afspraak is dat als je de beurt krijgt je het goede antwoord invult en als je het niet weet je hulp vraagt. De leerlingen oefenen zo ook het luisteren naar de opdracht. Bijzonder is dat de leerlingen op het digibord veel goede antwoorden geven. Ze leren zo ook te focussen.
Bij de lees en schrijflessen zijn de tweeklanken ie, ou en oe aangeleerd. Twee keer in de week is er een dictee met klankzuivere woorden.
Ons speelveld is geheel vernieuwd en daar wordt veelvuldig in de pauzes gespeeld.
Als themaperiode was er het weer. Wat voor weer is het wat hoort er allemaal bij het weer.