Groep 7/8 (blauw)

Februari 2020

De komende tijd staat in veel lessen de KICK centraal. Kinderen In Contact met Kunst.

In de KICK leren de kinderen sociale vaardigheden d.m.v bewegingsoefeningen, vormtekenen. Verhalen worden verteld  en daarna is er een kunstzinnig verwerking. de leerlingen leren woorden te geven aan wat je doet en aan wat je ziet op het werk van je eigen werk maar ook van de anderen. Welke kwaliteit heeft de tekening b.v. s het ochtend is het middag of is het avond. Of welk seizoen past bij de tekening.

Deze week hebben we op de maandag en de dinsdag het verhaal over een steen verteld , De leerlingen kozen een steen die ze mooi vonden en daar vertelde ze iets van de kwaliteite van de steen die je aansprak. Daarna gingen alle stenen onder een doek. Om de beurt mocht iemand zijn steen met zijn handen zoeken tussen de andere stenen. Tasten en voelen en vertrouwen dat je handen het weten. 

Daarna moesten ze weer afstand doen van hun steen. Dat is ook een lastig moment. Je hebt je verbonden met de steen en dan moet je hem weer terugleggen.


In de zaal hebben we in een cirkel gelopen, eerst de ene kant op en daarna weer terug. De oefening was om je ruimte in de cirkel in te nemen en de andere zijn ruimte te gunnen. daarna liepen we hele grote cirkels en daarna weer kleiner. Deze oefening werd de les erop vervolgd met van buiten naar binnen lopen en daarna de weg weer terug naar de grote cirkel zoeken. Zo ontstond de spiraal.

In de klas gingen we daarna een vormtekening maken. Eerst een cirkel en daar het midden zoeken en de spiraal.

De oefening is ook om vanuit beweging te kunnen stoppen om vervolgens weer in beweging te komen.
December 2019

In de blauwe groep zijn er dit jaar vier nieuwe leerlingen bijgekomen.
We zijn een klein klasje met zes leerlingen.
De leerlingen zijn na zeven weken gewend. In de klas kunnen ze volop werken aan alle doelen die dit jaar behaald moeten worden.
De leerlingen horen nu bij de oudste leerlingen van de school. Daar hoort bij dat er veel gewerkt wordt aan de zelfstandigheid. Aan de doelen bij jezelf blijven en zo taakjes doen in de klas en buiten de klas wordt veelvuldig gewerkt.
Bij het rekenen wordt met het digibord gewerkt. De afspraak is dat als je de beurt krijgt je het goede antwoord invult en als je het niet weet je hulp vraagt. De leerlingen oefenen zo ook het luisteren naar de opdracht. Bijzonder is dat de leerlingen op het digibord veel goede antwoorden geven. Ze leren zo ook te focussen.
Bij de lees en schrijflessen zijn de tweeklanken ie, ou en oe aangeleerd. Twee keer in de week is er een dictee met klankzuivere woorden.
Ons speelveld is geheel vernieuwd en daar wordt veelvuldig in de pauzes gespeeld.
Als themaperiode was er het weer. Wat voor weer is het wat hoort er allemaal bij het weer.