Groep 2/3 (rood)

December 2019

Dit schooljaar zijn wij begonnen met zes leerlingen. Groep rood is een 2/3 combinatie. Dit betekent dat er aan flink wat doelen wordt gewerkt op een 'schoolse' manier en dat er ook nog heel veel ruimte is voor spel. Al spelende leren de leerlingen zo veel. 

De eerste weken hebben wij vooral gebruikt om aan elkaar en aan de nieuwe juffen te wennen. Na een aantal weken kunnen wij al zien dat er een groep ontstaat. De leerlingen die in groep 3 zitten hebben wij gestimuleerd om een vinger op te steken als zij iets willen vertellen of als zij een vraag hebben. Dit gaat al heel erg goed. Het is mooi om te zien dat de leerlingen uit groep 2 dit voorbeeld volgen. 

 

We hebben ook de hulp van de juf geïntroduceerd. Elke dag is een andere leerling de hulp. Hij of zij helpt de juf met allemaal klusjes, zoals het licht uitdoen of de deur dicht doen. Dit is in een vaste volgorde, dus de leerlingen weten precies wanneer zij weer aan de beurt zijn. 

 

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met het aanleren van letters. En dit vinden de leerlingen reuze-interessant! De klankgebaren, horende bij de letter, worden aangeleerd. We zoeken naar woorden en voorwerpen die beginnen met de letter en we schrijven de letter zelf op. Elke dag is de les hetzelfde, wat er voor zorgt dat het voorspelbaar is voor de leerlingen. En ook weer hier zie je dat groep 2 zich wat gaat optrekken aan groep 3. 

 

Groep rood heeft zelfs al drie keer de weekopening verzorgd. We hebben het verhaal van Sint Maarten uitgespeeld. Dit ging heel erg goed.

 

Dit jaar gaan wij ons vooral richten op het leren leren en de taakaanpak. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met het spelend leren en de verschillen tussen de leerlingen en de leerjaren.

 

Wij zien dit schooljaar met vertrouwen tegemoet. Tot ziens in groep Rood!