Groep 2/3 (rood)

Januari 2020


Na de gezellige, maar drukke tijd van december is de rust weergekeerd in groep Rood.

De leerlingen hebben inmiddels al een aantal letters geleerd: d, i, k, e ,n, r.

Tijdens de lees- en schrijflessen wordt er enthousiast meegedaan! We maken gebruik van de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ en elke lees- en schrijfles heeft dezelfde opbouw. De leerlingen weten wat er gaat komen en dat geeft duidelijkheid. 

 


Elke dinsdag staat ‘bakken’ op het programma, hier kijken de leerlingen altijd naar uit!

We hebben al brood gebakken, pizza, koekjes en appelflappen.. 

We oefenen met het benoemen van alles wat er voor nodig is, nemen de verschillende stappen door, doen alle ingrediënten bij elkaar en dan kneden tot er een mooi deeg ontstaat.

Als het baksel in de oven staat gaat het lekker ruiken in de klas en als het klaar is mag het heerlijk opgegeten worden.


Ook voor de vogels in de winter hebben we iets te eten gemaakt, namelijk pindaslingers.

We hebben de pelpinda’s met een grote naald aan een draad geregen en daarna met elkaar buiten in de boom opgehangen. Vanuit de klas kunnen we de vogels zien eten!


We zijn veel bezig met Leren Leren: geconcentreerd een taak doen, een taak afmaken en op een juiste manier hulp leren vragen.

Groep 2/3 Rood is een gecombineerde groep en natuurlijk wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen en de leerjaren. Er wordt op een ‘schoolse’ manier aan een flink aantal doelen gewerkt, maar er is zeker ook ruimte voor spel. Spelenderwijs leren de kinderen heel veel!


December 2019

Dit schooljaar zijn wij begonnen met zes leerlingen. Groep rood is een 2/3 combinatie. Dit betekent dat er aan flink wat doelen wordt gewerkt op een 'schoolse' manier en dat er ook nog heel veel ruimte is voor spel. Al spelende leren de leerlingen zo veel. 

De eerste weken hebben wij vooral gebruikt om aan elkaar en aan de nieuwe juffen te wennen. Na een aantal weken kunnen wij al zien dat er een groep ontstaat. De leerlingen die in groep 3 zitten hebben wij gestimuleerd om een vinger op te steken als zij iets willen vertellen of als zij een vraag hebben. Dit gaat al heel erg goed. Het is mooi om te zien dat de leerlingen uit groep 2 dit voorbeeld volgen. 

 

We hebben ook de hulp van de juf geïntroduceerd. Elke dag is een andere leerling de hulp. Hij of zij helpt de juf met allemaal klusjes, zoals het licht uitdoen of de deur dicht doen. Dit is in een vaste volgorde, dus de leerlingen weten precies wanneer zij weer aan de beurt zijn. 

 

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met het aanleren van letters. En dit vinden de leerlingen reuze-interessant! De klankgebaren, horende bij de letter, worden aangeleerd. We zoeken naar woorden en voorwerpen die beginnen met de letter en we schrijven de letter zelf op. Elke dag is de les hetzelfde, wat er voor zorgt dat het voorspelbaar is voor de leerlingen. En ook weer hier zie je dat groep 2 zich wat gaat optrekken aan groep 3. 

 

Groep rood heeft zelfs al drie keer de weekopening verzorgd. We hebben het verhaal van Sint Maarten uitgespeeld. Dit ging heel erg goed.

 

Dit jaar gaan wij ons vooral richten op het leren leren en de taakaanpak. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met het spelend leren en de verschillen tussen de leerlingen en de leerjaren.

 

Wij zien dit schooljaar met vertrouwen tegemoet. Tot ziens in groep Rood!