Financiële regelingen

U-pas is een gratis meedoen-pas

Mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht kunnen een U-pas aanvragen. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten.
Ook kunt u bv de ouderbijdrage hiervan betalen.
 

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.
Sociale Verzekeringsbank 

Sport & Cultuur 

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdfonds sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt dan de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.