Communiceren

Op Meerklank wordt gebruik gemaakt van Totale Communicatie (TC). Een van de belangrijkste uitgangspunten van Totale Communicatie is:
alles wat je doet is communicatie. Daaronder valt dus onder meer gezichtsuitdrukking, praten, luisteren, (plaatjes) aanwijzen, een gebaar maken, maar ook alles wat je ziet, hoort, voelt, merkt aan ‘gedrag’.

Op Meerklank houdt dit in dat de gesproken taal van de medewerkers naar de leerlingen wordt ondersteund met gebaren, pictogrammen, foto’s en zgn. ‘verwijzers’.

Gebaren

Op Meerklank wordt er gecommuniceerd met de leerlingen in het Nederlands met gebaren (NmG). Wij zijn van mening dat het gebruik van gebaren door medewerkers als onderdeel van Totale Communicatie bijdraagt aan een beter begrip van de gesproken taal naar de leerlingen.

Door alle leerlingen te stimuleren ondersteunende gebaren te gebruiken wordt de kans op succesvolle communicatie tussen leerlingen en tussen leerling en medewerker vergroot. Dit draagt bij aan een groter gevoel van zelfstandigheid van de leerlingen.

Gebaren worden ingezet als ondersteuning van gesproken taal, niet als vervanging. Dit is vaak ook van belang voor sprekende kinderen! (Lees ook vraag en antwoord 3, onder aan de pagina).

Pictogrammen

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de zwart-wit pictogrammen van Visitaal. De medewerkers zetten deze vorm van Totale Communicatie met name in om de communicatie van henzelf naar de leerlingen visueel te ondersteunen.

Foto’s

Met name in de onderbouwgroep wordt ook gebruik gemaakt van foto’s. Naast ondersteuning van gesproken taal, worden foto’s gebruikt om leerlingen te helpen bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld met welk spelmateriaal zij willen spelen.

Verwijzers

Verwijzers zijn voorwerpen die op een bepaalde manier naar een ‘actie’ verwijzen. Bijvoorbeeld zwembroek wijst op zwemmen. Onder meer om het kind beter voor te bereiden, het onverwachte te verminderen.


Zelf aan de slag met Totale communicatie?

Wilt u meer informatie en of tips hoe u met Totale Communicatie aan de slag kan gaan, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met de logopedist van Meerklank via e-mailadres maaikehart@wereldkidz.nl


Wat is het gebaar voor …?

Op de website www.gebarencentrum.nl vindt u tal van interessante zaken m.b.t. gebaren waaronder:

  • wat is Nederlandse Gebarentaal (NGT)?
  • wat is Nederlands Met Gebaren (NMG)?
  • het Gebarenwoordenboek
  • het Gebarenwoordenboek voor tablet en telefoon

Het Gebarenwoordenboek en deze app laat de gebaren zien die wij op school gebruiken. De applicatie iSignNGT bevat 650 basisgebaren, tekeningen, plaatjes en pictogrammen en is gratis beschikbaar.

De app is voor iedereen die kennis wil maken met de Nederlandse Gebarentaal en voor mensen die NmG (Nederlands met ondersteunde Gebaren) gebruiken.

De app is te vinden via Google Play en in de iTunes appstore.


Veel gestelde vragen

VRAAG 1
Waarom zou mijn horende en sprekende kind gebaren leren?

De communicatie mogelijkheden van het kind worden vergroot.
Hierdoor kunnen driftbuien mogelijk worden voorkomen en frustraties beperkt.
De interactiemogelijkheden met medeleerlingen worden vergroot.
Het leren en gebruiken van gebaren kan een gunstige invloed hebben op het ontwikkelen van het zelfvertrouwen.

VRAAG 2
Waarom zou ik als ouder/verzorger gebaren leren?

De ouder-kind/ verzorger-pupil band verrijken door samen gebaren in te zetten als ondersteuning van de gesproken taal
U zult de gebaren die uw kind/pupil gebruikt eerder herkennen en begrijpen.
Door uw taal te ondersteunen met gebaren zal u als vanzelf langzamer gaan spreken. Hierdoor zal uw kind/pupil u beter gaan begrijpen.
Door uw taal te ondersteunen met gebaren zal u als vanzelf gaan spreken in kortere zinnen. Deze eenvoudigere zinnen zullen voor uw kind/pupil mogelijk makkelijker te imiteren zijn, het geen de spraak-en taalontwikkeling ten goede komt.

VRAAG 3
Verstoort of vertraagt het gebruik van gebarentaal de spraakontwikkeling?

Uit onderzoek blijkt dat het tegenovergestelde waar is. Het gebruik van gebarentaal kan de spraakontwikkeling versnellen. Omdat het kind in zijn/haar hoofd al taal gebruikt en woorden in gebaar vormt om te communiceren, zal hij/zij, zodra woorden fysiek uitgesproken kunnen worden, snel woorden naast de gebaren gaan gebruiken. Geleidelijk zal het kind gebaren weglaten en alleen nog woorden gebruiken. Er zijn dus geen aanwijzingen voor een spraakachterstand.