Autisme

Agenda Autisme Info Centrum

Het Autisme Info Centrum (AIC) is een informatie- en documentatiecentrum voor mensen met autisme, hun familie en andere betrokkenen en is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het centrum wordt bemand door vrijwilligers die allen ervaringsdeskundigen zijn. Zij bieden een luisterend oor of zoeken mee naar een antwoord op uw vraag.

Een ouder: “Ik weet soms niet hoe het verder moet. Ik heb dan veel aan het luisterend oor en de goede informatie die ik bij het AIC krijg. Dan kun je weer verder!”
Regelmatig organiseert het AIC inloopspreekuren en koffieochtenden en -avonden.
U vindt aankondigingen in de kolom rechts op scherm of in de agenda van het AIC.

Ga naar de agenda


Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Autisme-spectrumstoornissen


Bij autisme wordt vaak gesproken over mensen die passen binnen het ‘spectrum van autisme’. Hiermee wordt bedoeld dat elk mens en kind met autisme uniek is. Zo bestaan er dus niet twee personen met deze stoornis die precies hetzelfde ziektebeeld hebben. Wel hebben zij een aantal overlappende gedragskenmerken, die binnen de waaier vallen van wat we autisme noemen.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) biedt informatie naar leeftijdsfase, zo ook specifiek voor jonge kinderen in de lagere schoolleeftijd. Informatie kunt u ook telefonisch krijgen of tijdens een inloopspreekuur. Zie ook bovenaan deze pagina bij Autisme Info Centrum (AIC), waar u ook terecht kunt voor een luisterend oor.

De NVA zorgt o.a. ook voor ontmoetingsmogelijkheden voor ouders onderling. Met enige regelmaat organiseren zij speciale dagen in een pretpark, museum of een andere attractie.

Website Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) ►


Autisme begrijpen

Om gedrag van mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) beter te verklaren, wordt gebruik gemaakt van drie modellen over hoe de hersenen informatie verwerken.

Onderstaande animaties leggen uit wat deze drie modellen inhouden.

Theory of mind

Mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) hebben beperkte vermogens tot Theory of Mind. Dit betekent dat ze zich heel beperkt kunnen inleven in wat een ander denkt of voelt. Dit filmpje gaat in op de verschillen in ontwikkeling van Theory of Mind bij mensen met en zonder ASS en wat dit betekent in het alledaagse leven.


 

Centrale coherentie

Centrale coherentie is het vermogen om losse prikkels samen te voegen tot een betekenisvol geheel. Dit filmpje legt uit welke problemen mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) ervaren door hun beperkte centrale coherentie. De beperking in centrale coherentie leidt eveneens tot sterke kanten zoals detailwaarneming, logisch denken, en feitenkennis.

Executieve functies

Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Bij mensen met een autisme-spectrumstoornis is deze regelende en organiserende functie niet voldoende ontwikkeld. Dit filmpje legt het uit.


Theorie van het socioschema

Martine Delfos, therapeut en onderzoeker, heeft de theorie van het socioschema ontwikkeld. Deze theorie is gebaseerd op het idee van vertraagde rijping van de hersenen aan de ene kant, en versnelling aan de andere kant. “Ieder mens met autisme kan in één dag een regenboog aan leeftijden hebben. Uitgaande van een vertraging in plaats van een defect betekent het dat er aangesloten moet worden bij de mentale leeftijd. Dan verwachten we dus groei.”
Lees meer


Webshop ‘Alles rondom autisme’

Eén site voor boeken, interventiematerialen en therapeutisch materiaal voor kinderen met autisme! Op www.allesrondomautisme.nl kunt u alles vinden en vanuit één centraal punt bestellen.
Ga naar de website


Geef me de vijf –  een methode …

De methode ‘Geef me de vijf’ kan een praktisch houvast zijn bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme.

‘Geef me de vijf’ gaat uit van de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met autisme heeft. Het kind vraagt als het ware van ons: ‘Geef me de 5’. Ofwel

  • WAT is mijn taak
  • HOE voer ik hem uit
  • WANNEER moet ik het doen
  • WAAR vindt het plaats en
  • WIE is erbij betrokken

In dit filmpje vertelt bedenker Colette de Bruin wat de methode ‘Geef me de vijf’ inhoudt.

Op de website ‘Geef me de vijf’ vindt u informatie over:

  • de methode
  • cursusdata voor ouders
  • (communicatie-)hulpmiddelen die u kunt kopen in de webwinkel

Lezingen over autisme

U kunt 3 korte lezingen over kinderen met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme zien en horen via het speciale YouTube Kanaal van MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Spreker is therapeut/onderzoeker Martine Delfos.
(De lezingen maken deel uit van een serie van 4)

Ga naar het videokanaal van MEE >>

In deel 2 vertelt Martine Delfos wat het hebben van autisme of een lichte verstandelijke beperking betekent voor gewoon opgroeien. Zij vergelijkt per levensfase de levenstaken volgens de kalenderleeftijd van het kind versus de ontwikkelingsleeftijd van mensen met autisme of met lichte verstandelijke beperking.

In deel 3 legt Martine Delfos uit waarom mensen met een autisme spectrum stoornis zo moeilijk te begrijpen zijn. Typerend voor autisme is de vertraagde rijping en dat de mens in één dag een regenboog aan leeftijden kan hebben.

In deel 4 legt Martine Delfos uit hoe je het beste om kunt gaan met vertraagde rijping (autisme), met name op sociaal gebied. Een leidraad kan zijn om bij hardnekkig gedrag de vraag te stellen “dit is heel normaal gedrag op de leeftijd van …” en dan je kind proberen te leren wat je je kind normaal gesproken ook op die leeftijd geleerd zou hebben.