ADHD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. In de volksmond “Alle Dagen Heel Druk”.

Bij een verstandelijke beperking komen symptomen van ADHD vaak sterker tot uiting. Omgekeerd geldt dat ADHD de beperking versterkt, waardoor relatief vaker problemen ontstaan of hulp nodig is. Mensen met een lagere intelligentie overzien hun gedrag wat minder goed dan mensen met een hoog iq. Daardoor is het lastiger om jezelf bij te sturen.

Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:
 • Aandacht en concentratie:
  zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden
 • Hyperactiviteit:
  ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.
 • Impulsiviteit:
  zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de ‘remfunctie’ ontbreekt.
 • Regelfuncties:
  ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.

Bron: Expertisecentrum verstandelijke beperking, website verstandelijkbeperkt.nl


Steunpunt AD(H)D

Het Steunpunt AD(H)D geeft uitgebreide informatie over

 • kenmerken
 • oorzaken
 • gevolgen en over
 • ADHD op school, in de zorg en thuis

Ga naar de website


Balans Digitaal

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.

Ga naar de website ►