MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waarin personeelsleden en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn.

In de medezeggenschapsraad van Meerklank (MR) zitten een leerkracht en een ouder van elke locatie. De MR laat zich informeren door de directie, kijkt met de directie mee en heeft advies- en/of instemmingsrecht op verschillende terreinen van schoolbeleid en organisatie.


MR-vergaderingen   

De volgende vergadering vindt plaats op:

dinsdag 26 juni

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: VSO Zeist, ingang/parkeerplaats Oude Arnhemseweg

Wilt u een keer een MR-overleg bijwonen, stuur a.u.b. een e-mail naar: MRMeerklank@gmail.com.

Wilt u nadere informatie over notulen, uw mening over een onderwerp doorgeven of een onderwerp op de agenda hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter: MRMeerklank@gmail.com.


Archief MR;


MR-leden

Namens de ouders:

  • Richard Boer (SO, voorzitter)
  • Kerstin Becht (VSO)
  • Tjakina van der Wiele (VSO)

Namens de school:

  • Janita Pranger (VSO)
  • Karin van de Kuilen (VSO)
  • Willy Cools (SO)

Kennismaking met enkele leden

Richard Boer, oudergeleding, voorzitter

“Ik hoop als ouder mijn steentje te kunnen bijdragen op alle mogelijke punten die van zijn belang zijn voor school met de kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven wat ik heb opgedaan de afgelopen 18 jaar. Ik hou van openheid en transparantie tussen alle mensen en hoop ook ideeën in te kunnen brengen die op zekere hoogte mee kunnen helpen in beslissingen. Tevens vind ik het belangrijk dat elk kind met plezier naar een school gaat en daarbij zichzelf kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Op deze manier kunnen we gezamenlijk bouwen aan de toekomst van de school en onze kinderen.

Willy Cools-Mulder, leerkracht
“Ik ben getrouwd en moeder van 2 jonge mannen die studeren. Inmiddels ben ik al heel wat jaren werkzaam in Bosch en Duin en nog steeds met evenveel plezier.
De school in Bosch en Duin heeft in de organisatie een aantal veranderingen ondergaan. De eigenheid, het onderwijs vanuit de antroposofische pedagogie, willen wij graag behouden. De MR is een goede plek waar ik, datgene wat wij als team belangrijk vinden, kan  verwoorden.”

Kerstin Becht, oudergeleding
“Ik ben moeder van 3 zoons. Kevin, de middelste, heeft het syndroom van Down en zit vanaf dit jaar (2013) op het VSO Baarnseweg. Het is voor mij belangrijk om de voortdurende veranderingen in het onderwijs goed te kunnen volgen. Door mijn MR-lidmaatschap krijg ik een goed inzicht in deze ingrijpende organisatorische veranderingen, zoals bijvoorbeeld fusies, reorganisaties en nieuwbouw. Ik heb voor dit MR-lidmaatschap gekozen zodat ik ideeën in kan brengen en tot op zekere hoogte ook bepaalde zaken cq. beslissingen kan beïnvloeden.”

Karin van de Kuilen, leerkracht
“Sinds  1991 ben ik werkzaam binnen het onderwijs. Ik heb op het SO gewerkt en nu alweer 10 jaar op het VSO (afdeling Bosch en Duin). Ik ben in de MR gegaan en hoop hier een bijdrage te kunnen leveren aan een positieve ontwikkeling bij alle veranderingen. Mede omdat ik voor de klas sta, hoop ik de praktijk te kunnen vertegenwoordigen en wat voor de leerlingen belangrijk is.”


 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wereldkidz heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin het medezeggenschap met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. de scholen van Wereldkidz zijn opgedeeld in clusters. Ieder cluster heeft zijn eigen vertegenwoordiging in de GMR. Meerklank (als enige school voor Speciaal Onderwijs binnen Wereldkidz) vormt een eigen cluster. Willy Cools vertegenwoordigt Meerklank in de GMR.