MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.

In de MR praten en, op onderdelen, beslissen ouders en personeel mee over zaken die van belang zijn voor de school. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Mocht u inlichtingen willen over de MR of mocht u zelf lid willen worden, neemt u dan contact op met de voorzitter. Ook indien u graag een onderwerp over de school besproken wilt hebben of u een mening over een onderwerp wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met de voorzitter. De MR van de school onderhoudt contact met de GMR van WereldKidz.


MR-vergaderingen   

De volgende vergaderingen vinden plaats op:

 • 29 oktober 2019: 1e gedeelte met OR en klankschaal groep, 2e gedeelte MR (locatie VSO)
 • 10 december 2019 (locatie SO)
 • 18 februari 2020 (locatie VSO)
 • 21 april 2020: 1e gedeelte MR, 2e gedeelte met OR en klankschaal groep (locatie SO)
 • 7 juli 2020 (locatie VSO)

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locaties:
SO Zeist, Van Renesselaan 30A-1
VSO Zeist, ingang/parkeerplaats Oude Arnhemseweg (tegenover 260)

Wilt u een keer een MR-overleg bijwonen, stuur a.u.b. een e-mail naar: MRMeerklank@wereldkidz.nl.

Wilt u nadere informatie over notulen, uw mening over een onderwerp doorgeven of een onderwerp op de agenda hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter: MRMeerklank@wereldkidz.nl


Notulen en jaarverslagen MR;


MR-leden

Namens de ouders:

 • Eric Janmaat (SO)
 • Tjakina van der Wiele (VSO)
 • Daniëlle Wolvekamp (VSO)

Namens de school:

 • Willy Cools (SO, voorzitter)
 • Janita Pranger (VSO)
 • Solveigh Sleeuwenhoek (VSO)

Kennismaking met enkele leden

Willy Cools-Mulder, leerkracht

“Ik ben getrouwd en moeder van 2 jonge mannen die studeren. Inmiddels ben ik al heel wat jaren werkzaam in Bosch en Duin en nog steeds met evenveel plezier.
De school in Bosch en Duin heeft in de organisatie een aantal veranderingen ondergaan. De eigenheid, het onderwijs vanuit de antroposofische pedagogie, willen wij graag behouden. De MR is een goede plek waar ik, datgene wat wij als team belangrijk vinden, kan  verwoorden.”

 


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wereldkidz heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin het medezeggenschap met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. de scholen van Wereldkidz zijn opgedeeld in clusters. Ieder cluster heeft zijn eigen vertegenwoordiging in de GMR. Meerklank (als enige school voor Speciaal Onderwijs binnen Wereldkidz) vormt een eigen cluster. Willy Cools vertegenwoordigt Meerklank in de GMR.