Organisatie

Meerklank werkt met vier 'bouwen'. Het verschil tussen deze bouwen zit met name in de pedagogisch-didactische aanpak die voor de verschillende leeftijdsgroepen wordt gebruikt om de leerlingen tot ontwikkeling te brengen.

Dit uit zich in de manier waarop instructie wordt gegeven, de materialen die worden gebruikt en de methodes die worden ingezet. Daarnaast is er verschil in aanspreektoon en voor de meeste leerlingen in de mate van de geboden nabijheid.

In de bovenbouw is er een splitsing, waarbij de leerlingen worden geplaatst in groepen die meer gericht toewerken naar de uitstroom. Het vastgestelde ontwikkelingsperspectief van de leerlingen is doorslaggevend bij plaatsing in een van de bovenbouwgroepen.