VSO

Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 heeft VSO Meerklank 9 klassen in onderstaande verdeling.

Onderbouw

VSO 1A

VSO 1B

Onderbouw/middenbouw

VSO 2A

VSO 2B

Middenbouw/ bovenbouw

VSO 3A

VSO 3/4B

Bovenbouw

VSO 4A

VSO 5B

Gemengd

VSO Doorstroom

(3 dagen per week) 

Aan het einde van het VSO zijn er drie uitstroombestemmingen:
- vervolgonderwijs
- arbeid (beschermd)
- dagbesteding

Het merendeel van de leerlingen binnen Meerklank stroomt uit naar (licht) arbeidsgerichte dagbesteding. Daarnaast zijn er leerlingen met uitstroom naar arbeid (beschermd) en met uitstroom naar ervaringsgerichte dagbesteding. Een enkeling stroomt uit naar vervolgonderwijs. In de A-stroom is de lesstof als basisaanbod (basisarrangement) gericht op arbeidsgerichte dagbesteding (AD) en op arbeid (al dan niet beschermd) (BA).
In de B-stroom is de lesstof als basisaanbod (het basisarrangement) gericht op licht arbeidsgerichte dagbesteding (LAD). De leerlingen die uitstromen naar ervaringsgerichte dagbesteding (ED) krijgen een intensief arrangement vanuit het basisaanbod LAD.

In ons schoolondersteuningsprofiel  onderscheiden wij 3 hoofdgroepen leerlingen binnen onze doelgroep:
1) Leerlingen met een IQ tussen 55 en 70 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van meer dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek:
Deze leerlingen krijgen het arrangement arbeid (beschermd) toegewezen.
2) Leerlingen met een IQ tussen 35 en 55 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning,
of
een IQ boven 55 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek:
Deze leerlingen krijgen het arrangement arbeidsgerichte of licht arbeidsgerichte dagbesteding toegewezen.
3) Leerlingen met een IQ onder 35 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben velen een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt dan vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam),
of
een IQ onder 35 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam):

Deze leerlingen krijgen een intensief onderwijsarrangement en stromen voornamelijk uit naar ervaringsgerichte dagbesteding.

Onze leerlingen zijn de afgelopen jaren uitgestroomd naar de onderstaande vervolgplekken:

Uitstroom naar:

2018

2019

2020

Vervolgonderwijs

12,5%

0%

0%

Arbeid (beschermd)

6,25%

20%

19%

(Licht) arbeidsgerichte dagbesteding

75%

70%

66%

Ervaringsgerichte dagbesteding

6,25%

10%

15%


De vervolgplekken in de dagbesteding zijn vooral in zorginstellingen, zoals Abrona, Reinaerde en Amerpoort. Het gaat hierbij met name om plekken in cafetaria’s en restaurants, in ateliers en op zorgboerderijen. De vervolgplekken voor arbeid (beschermd) kunnen erg verschillen: van (beschermd) werken bij de BIGA Groep tot een -op de leerling afgestemde- werkplek bij een regulier bedrijf. Met name in het reguliere bedrijf is de ‘gunfactor’ voor onze leerlingen een belangrijke voorwaarde voor succes.

Het merendeel van de leerlingen stroomt uit op het gestelde ontwikkelingsperspectief. Dat betekent dat de uitstroombestemming past bij de leerroute.

Uitstroom naar:

2018

2019

2020

uitstroombestemming op het gestelde OPP

81,25%

90%

90,5%

uitstroombestemming onder het gestelde OPP

6,25%

10%

4,75%

uitstroombestemming boven het gestelde OPP

12,5%

-

4,75%