SO

Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 heeft SO Meerklank 8 groepen in onderstaande verdeling.

Kleuters

4-6 jarigen

anderhalve groep

11 leerlingen

Oefengroep

4-7 jarigen

1 groep

maximaal 4 leerlingen

Onderbouw

7-8 jarigen

2 groepen

16 leerlingen

Middenbouw

9-10 jarigen

2 groepen

18 leerlingen

Bovenbouw

11-12 jarigen

2 groepen

17 leerlingen


Het merendeel van onze leerlingen stroomt aan het einde van het SO uit naar het VSO ZML en daarna naar dagbesteding:  licht arbeidsgerichte dagbesteding (LAD) of arbeidsgerichte dagbesteding (AD). Een kleiner percentage stroomt uit naar het VSO en daarna naar (beschermde) arbeid (BA). Een enkeling stroomt via het VSO uit naar ervaringsgerichte dagbesteding (ED). 

In de kleuterklas en in de onder- en middenbouw is de lesstof als basisaanbod (basisarrangement) gericht op arbeidsgerichte dagbesteding (AD) en op (beschermde) arbeid (BA). De leerlingen met uitstroom LAD en ED krijgen een (zeer) intensief arrangement vanuit het basisaanbod AD aangeboden. In de bovenbouw is de lesstof in een van de bovenbouwgroepen als basisaanbod gericht op LAD. Leerlingen met uitstroom ED krijgen in deze groep een intensief arrangement vanuit het basisaanbod LAD. In de andere bovenbouwgroep is het basisaanbod gericht op AD en BA.


In ons schoolondersteuningsprofiel onderscheiden wij 3 hoofdgroepen leerlingen binnen onze doelgroep:

1) Leerlingen met:
● een IQ tussen 55 en 70 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van meer dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek.

● een IQ boven 70 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning en een extreme behoefte aan sociale veiligheid in kleine groepen en een niet concurrerende leeromgeving. Zij hebben een laag sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en/of een disharmonisch profiel en bijkomende gedragsproblematiek.

Deze leerlingen stromen voornamelijk uit naar (beschermde) arbeid.

2)     Leerlingen met:
● een IQ tussen 35 en 55 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning.
● een IQ boven 55 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek.


Deze leerlingen stromen voornamelijk uit naar (licht) arbeidsgerichte dagbesteding.
  
3)    Leerlingen met:
● een IQ onder 35 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben velen een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt dan vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam).
● een IQ onder 35 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam).

Deze leerlingen stromen voornamelijk uit naar ervaringsgerichte dagbesteding.

Onze leerlingen zijn in de afgelopen jaren uitgestroomd naar de onderstaande vervolgplekken:


eind uitstroom naar:

2020

2021

2022

VSO ED

-

-

-

VSO LAD

33%

-

11%

VSO AD

11%

100%

67%

VSO BA

45%

-

22%

Praktijkonderwijs

11%

-

-


Meerklank streeft ernaar dat minimaal 80% van de leerlingen uitstroomt op het gestelde ontwikkelingsperspectief. Dat betekent dat de uitstroombestemming past bij de gevolgde leerroute. In enkele gevallen blijkt een andere uitstroombestemming toch beter passend bij de leerling dan de bestemming van het gestelde perspectief. Dit kan zowel onder als boven het gestelde niveau zijn. 


eind uitstroom naar:

2020

2021

2022

uitstroombestemming op het gestelde OPP

91%

100%

89%

uitstroombestemming onder het gestelde OPP

-

-

11%

uitstroombestemming boven het gestelde OPP

11%

-

-